Wioletta Maria Kulpa / 2018-01-11 / 2106
Budowa płockiego nabrzeża

Płock, 9.01.2018


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


INTERPELACJA


dot. budowy płockiego nabrzeża

Proszę o szczegółową odpowiedź na moją interpelację dotyczącą inwestycji budowy płockiego nabrzeża w związku z wprowadzonym nadzorem konserwatorskim przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
1. Czy Miejski Konserwator Zabytków wyraził zgodę na prowadzenie prac bez nadzoru archeologicznego?
2. Dlaczego Prezydent Płocka, jako włodarz tego miasta pozwolił na brak nadzoru konserwatorskiego, tym bardziej, że Miejski Konserwator Zabytków podlega w strukturze właśnie jemu, szczególnie biorąc pod uwagę wartość historyczną tego terenu i przez lata osuwającą się Skarpę, którą trzeba ze wszech miar chronić?
3. Czy w ramach przygotowywania dokumentacji i SIWZ UMP nie przewidział nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego? Czy w związku z tym koszty prowadzonej inwestycji wzrosną, a tym samym czy przesunie się termin oddania inwestycji do użytku?
4. Czy Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął działania w zakresie nadzoru archeologicznego terenu na którym prowadzona jest inwestycja?
5. Czy w trakcie prowadzonym działań przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostały znalezione artefakty z okresu średniowiecza świadczące o początkach osadnictwa w tym rejonie Płocka?
6. Czy Firma PORR wykonawca płockiego nabrzeża odwołała się do Głównego Konserwatora Zabytków w celu uzyskania zgody na brak nadzoru archeologicznego podczas prowadzonej inwestycji?
7. Proszę o informację na czyj wniosek i za czyją zgodą nastąpiło uwolnienie generalnego wykonawcy, czyli firmy PORR od nadzoru archeologicznego, co mogło w konsekwencji wpłynąć na zwiększenie marży wykonawcy.
8. Kto prowadzi nadzór inwestorski, proszę o podanie nazwiska osoby z Urzędu Miasta Płocka odpowiedzialnej za nadzorowanie prac inwestycyjnych prowadzonych przez firmę PORR?
Sprawa jest bardzo istotna z punktu widzenia ochrony naszego dziedzictwa już nie tylko miejskiego, ale narodowego a zadaniem władz miasta jest stanie na straży przestrzegania prawa, a nie dążenia za wszelką cenę do realizacji swoich celów marginalizując tak ważne elementy, jak historia, czy dbanie o dobro narodowe.

Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 6 lat temu (piątek, 12 stycznia 2018, godzina 14:13)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 695 850
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji