Wioletta Maria Kulpa / 2015-05-29 / 452
Wyznaczenie właściwej granicy działek o nr ew. 8-629/17 i 8-629/20 zlokalizowanych przy ul. H. A. Gradowskiego w Płocku

Płock, dn. 29.05.2015


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta PłockaINTERPELACJA


Przedmiot interpelacji:
Wyznaczenia właściwej granicy działek o nr ew. 8-629/17 i 8-629/20 zlokalizowanych przy ul. H. A. Gradowskiego w Płocku z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Płocku.

Uzasadnienie
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku poinformował mnie, iż dokonano wznowienia postawienia znaków granicznych przy ul. Gradowskiego o nr Ew. 8-629/17 i 8-629/20, których właścicielem jest wspomniana Spółdzielnia.
Zgodnie z dokumentacją, ogrodzenie działek jest przesunięte, kosztem prawowitych właścicieli.
Ogrodzenie działek winno być przesunięte, co daje ok. 300 m2. Natomiast teren przynależny do właścicieli Spółdzielni został zagospodarowany na parkingi budynków przy ul. Sienkiewicza 12 i 14a, administrowanych przez miejską spółkę MZGM-TBS.
Zarząd Spółdzielni „Centrum” zwraca się z prośbą o uregulowanie tej formy bezumownego korzystania z działki nie należącej do MZGM-TBS Sp. z o.o.

Wnioski:
Wnoszę o spotkanie w sprawie uregulowania formy korzystania z części nieruchomości, które nie są użytkowane przez prawowitych właścicieli z udziałem Zarządu Spółdzielni „Centrum” oraz osób upoważnionych przez Pana Prezydenta ze  strony s-ki miejskiej lub pracowników Urzędu Miasta Płocka. Proszę o poinformowanie mnie o terminie spotkania.
Jednocześnie stanowczo domagam się, aby spółka MZGM-TBS traktowała poważnie otrzymywane pisma i na podstawie kpa odpowiadała na kierowaną korespondencję, ponieważ Spółdzielnia „Centrum” nie otrzymała żadnej odpowiedzi na pismo z dnia 28 stycznia 2015 roku.

/-/ Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 03 czerwca 2015, godzina 11:02)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 202
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji