Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1561 z dnia 23 grudnia 2021r.
Decyzja o wprowadzeniu odpłatności za parkowanie na poziomie „0” parkingu przy Orlen Arenie

                                                                                                                                                       Płock, dn. 22.12.2021
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


                                                                              INTERPELACJA


Dotyczy decyzji o wprowadzeniu odpłatności za parkowanie na poziomie „0” parkingu przy Orlen Arenie

W ostatnim czasie jako radna zostałam zaskoczona informacją o decyzji w zakresie wprowadzenia korzystania na zasadzie odpłatności parkingu strzeżonego – wielopoziomowego przy Orlen Arenie.
PO pierwsze proszę o informację, kto podjął decyzję w zakresie wprowadzenia odpłatności.
PO drugie proszę o informację jakie są planowane koszty wprowadzenia odpłatności za godzinę, stawkę dzienną, abonament, czy planowane są jakiekolwiek „zerowe” abonamenty i dla kogo.
PO trzecie pragnę podkreślić, iż parking był budowany ze środków publicznych i taka była w dużej mierze intencja powstania parkingu, który po pierwsze miał służyć uczestnikom wydarzeń organizowanym w Orlen Arenie, a także mieszkańcom okolicznej zabudowy wielorodzinnej, ponieważ na tym obszarze występuje zbyt mała ilość miejsc parkingowych.
PO czwarte rozumiem oczywiście wcześniejsze sytuacje dotyczące niszczenia przez zwykłych chuliganów zaparkowanych tam samochodów prywatnych, jednak rozwiązaniem miał być montaż kamer i większego doświetlenia poziomu „0” (pisałam również w tej sprawie interpelację). Dlaczego odstąpiono od realizacji montażu kamer i ewentualnego wpięcia ich do sieci monitoringu, tylko przerzucono koszt opłat za parking na mieszkańców?
PO piąte zgodnie z informacjami udzielanymi nam na etapie realizacji koncepcji powstania nowego stadionu Wisły, podejmowaliśmy dyskusję o zbyt małej ilości miejsc parkingowych przy nowo budowanym obiekcie (przypomnę tylko, że rozmawiamy o parkingu dla kibiców i gości w ilości 156 od strony zachodniej + 5 autokarów dla zawodników, od strony wschodniej 59 miejsc i 8 dla autobusów, od północnej 39 miejsc + 4 dla autobusów, nie rozmawiamy o części północnej gdzie są zaplanowane miejsca wyłącznie dla wozów transmisyjnych i służb, stąd łącznie ogólnodostępna ilość miejsc parkingowych to 254 na 15.000 miejsc siedzących). Zawsze przedstawiciele Urzędu Miasta Płocka podkreślali, że można skorzystać z parkingu przy Orlen Arenie na 500 miejsc i 20 autokarów. Czy w związku z tym planuje się otwarcie parkingu na zasadzie ogólnodostępnej w dolnej części bezpłatnie na czas trwania meczy piłki nożnej i ręcznej?
PO szóste jak wygląda eksploatacja i stan techniczny parkingu górnej części poziomu – dlaczego nie wprowadza się jego ogólnej dostępności.


                                                                                                                         Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (środa, 29 grudnia 2021, godzina 11:55)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 866
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 05 stycznia 2022, godzina 13:23
  • Historia aktualizacji

  • 05 stycznia 2022, godzina 13:23 Aktualizacja dokumentu
    29 grudnia 2021, godzina 11:58 Aktualizacja dokumentu