Artur Jaroszewski / 2007-02-22 / 66
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację, jak kształtowały się ceny (zł/m²) nieruchomości gminnych, sprzedawanych przez Miasto Płock w latach 2005-2007 (proszę o zestawienie wraz z zaznaczonym przeznaczeniem nieruchomości). Czy w płockim Ratuszu istnieje program, który motywowałby nowych właścicieli nabywanych od gminy nieruchomości do szybszej realizacji inwestycji? Jeśli nie - czy program taki jest przygotowywany?

Interpelacja 66

Artur Jaroszewski
Imię i nazwisko

22.02.2007
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Proszę o informację, jak kształtowały się ceny (zł/m²) nieruchomości gminnych, sprzedawanych przez Miasto Płock w latach 2005-2007 (proszę o zestawienie wraz z zaznaczonym przeznaczeniem nieruchomości). Czy w płockim Ratuszu istnieje program, który motywowałby nowych właścicieli nabywanych od gminy nieruchomości do szybszej realizacji inwestycji? Jeśli nie -  czy program taki jest przygotowywany?  

Uzasadnienie interpelacji:  W ostatnich latach, przy gwałtownym wzroście cen na rynku nieruchomości, działki budowlane traktowane są przez wiele osób głównie jako lokata kapitału. Z punktu widzenia rozwoju miasta korzystne jest, aby sprzedawane przez gminę nieruchomości w krótkim czasie stawały się miejscem inwestycji (oczywiście głównie jest to budownictwo mieszkaniowe). Odpowiedni „program motywacyjny” może sprawić, iż najbardziej zainteresowani zakupem będą ludzie zdecydowani na szybką realizację inwestycji.         

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Program powinien powstać w ramach zadań własnych Urzędu Miasta Płocka.

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 23 lutego 2007, godzina 07:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 862
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji