Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2117 z dnia 11 kwietnia 2023r.
Unieważnione uchwały Rady Miasta Płocka

                                                                                                                                                            Płock, 6.04.2023
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka

                                                                             INTERPELACJA


Dotyczy unieważnionych uchwała Rady Miasta Płocka

W ciągu ostatnich lat na skrzynki radnych trafiają informacje o prowadzonych postępowaniach, bądź unieważnieniu w całości lub części uchwał Rady Miasta Płocka przez RIO, Wojewodę lub sądy.
Uchwała 893 z 2023
Uchwała Nr 783 z 2022 postępowanie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego
Uchwałą Nr 768 z 2022 stwierdzenie nieważności w części przez RIO
Uchwała 572 z 2021
Uchwała 443 z 2020
Uchwała 260 z 2019 – odpady komunalne, została omówiona
Czy też informacje, które otrzymujemy na skrzynki radnych, iż RIO wzywające do wyjaśnień.
Proszę o sporządzenie listy uchwał za 2022 i 2023, które były przedmiotem unieważnienia, prowadzonego postępowania lub wzywały Skarbnika Miasta Płocka do wyjaśnień.
Na skrzynki radnych są przesyłane tylko pisma z instytucji, organów, które są umocowane, aby unieważniać uchwały lub prowadzić postępowania nadzorcze jednak nie zawsze mamy pełną informację, co do stanowiska Prezydenta i dalszego procedowania sprawy przez Miasto Płock oraz jego ostatecznych wyników.
Mam również w pamięci prowadzone postępowanie ws. uchwały Rady Miasta Płocka dotyczącej zakazu handlu poza miejscami do tego wyznaczonymi tj. targowiskach. Proszę o przypomnienie, czego dotyczyły zarzuty w treści tej uchwały i co zostało zmienione.
Jednocześnie wnioskuję do Przewodniczącego Rady Miasta Płocka, aby na sesjach zostały przedstawione stanowisko władz miasta Płocka ws. prowadzonych postępowań nadzorczych dotyczących podejmowanych przez radnych uchwał i informacja o końcowym zakończeniu przedmiotu sprawy.

                                                                                                                      Wioletta Kulpa
Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (środa, 12 kwietnia 2023, godzina 10:31)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 752
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 25 kwietnia 2023, godzina 10:00
  • Historia aktualizacji

  • 25 kwietnia 2023, godzina 10:00 Aktualizacja dokumentu
    12 kwietnia 2023, godzina 10:31 Aktualizacja dokumentu