Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 1156 z dnia 25 września 2020r.
Montaż kamery przy ul. Słowackiego 6 - 10

Małgorzata Ogrodnik
Imię i nazwisko


                                                                                                                                                                  23.09.2020 r.
                                                                                                                                                   data złożenia interpelacji


                                                                        I N T E R P E L A C J APrzedmiot, temat interpelacji: Montaż kamery przy ul. Słowackiego 6 - 10.


Uzasadnienie interpelacji:

W związku z licznymi interwencjami i pytaniami mieszkańców osiedla zwracam się z prośbą o przekazanie wyników analizy dotyczącej możliwości montażu kamery monitoringu miejskiego w lokalizacji przy ul. Słowackiego 6 -10.
Nadmieniam, że w sprawie montażu kamery w tej lokalizacji wnioskowałam zarówno indywidualnie oraz z Radnym Tomaszem Kominkiem w roku 2019. W otrzymanych odpowiedziach uzyskaliśmy informację, iż przedmiotowa lokalizacja kamery zostanie poddana analizie. W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

           Serdecznie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.


Wnioski, ewentualne źródła finansowania: nie dotyczy.
Załączniki: nie dotyczy.
                                                                                                                                             Małgorzata OgrodnikDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 tygodnie temu (czwartek, 01 października 2020, godzina 12:21)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 88
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 08 października 2020, godzina 14:45
  • Historia aktualizacji

  • 08 października 2020, godzina 14:45 Aktualizacja dokumentu
    01 października 2020, godzina 12:22 Aktualizacja dokumentu