Andrzej Aleksandrowicz, Interpelacja Nr 12 z dnia 15 maja 2024r.
Droga między budynkami 3 Maja 16 i 18 a blokiem mieszkalnym 16a

Andrzej Aleksandrowicz                                                                                                       15.05.2024 r.
Radny Miasta Płocka                                                                                                 data złożenia interpelacji

                                        

                                                                         I N T E R P E L A C J APrzedmiot, temat interpelacji: droga między budynkami 3 Maja 16 i 18 a blokiem mieszkalnym 16a.


Uzasadnienie interpelacji: płocczanie, zamieszkujący w bloku 16a, zgłaszają od dłuższego czasu poważne, z ich punktu widzenia, problemy związane z organizacją i bezpieczeństwem ruchu w tym rejonie.

1. Zrozumiała jest dla mieszkańców konieczność zapewnienia dojazdu do budynku nr 18 (niebieski) w kontekście planów przeznaczenia tego budynku do sprzedaży przez Miasto. Nie wymaga to jednak ich zdaniem umożliwiania przejazdu w tym rejonie od ul. 3 Maja do Al. Kilińskiego. Mieszkańcy obserwują od zeszłego roku coraz bardziej wzmożony ruch samochodów tym skrótem, co wpływa na zmniejszenie ich poczucia bezpieczeństwa i komfortu zamieszkiwania w tym miejscu. W związku z tym proszą o likwidację możliwości przejazdu samochodów tą drogą do Al. Kilińskiego poprzez odpowiednie ustawienie słupków w poprzek drogi na wysokości niebieskiego budynku. W ocenie mieszkańców, takie drobne i niekosztowne w skali budżetu miasta zmiany nie stoją w sprzeczności z innymi planami zagospodarowania tego rejonu po ewentualnej sprzedaży budynku nr 18, a poprawią ich bezpieczeństwo poprzez ograniczenie natężenia ruchu w bezpośrednim sąsiedztwie ich bloku.

2.  Mieszkańcy proszą także o rozważenie możliwości wykonania przejścia dla pieszych/wysepki na przedmiotowej drodze. Od roku identyfikują na niej wzmożony ruch samochodów, a poza tym parkujące wzdłuż drogi samochody często utrudniają swobodne przejście do ich bloku od strony budynku nr 16 (czerwonego), gdy wracają z pobliskiego sklepu czy banku – zdjęcie nr 1.

3. Mieszkańcy uważają także za zasadne zabezpieczenie chodnika przy przedmiotowej drodze po stronie budynku nr 16 (czerwonego) słupkami, ponieważ parkujące tam nagminnie samochody uniemożliwiają lub znacznie utrudniają przejście tym chodnikiem zwłaszcza z wózkiem. Parkujące po obu stronach tej drogi samochody utrudniają często w ogóle bezpieczny przejazd tą drogą innym autom – zdjęcie nr 2 (czerwone zaznaczenie).

4. Kolejnym problemem, na który zwracają uwagę mieszkańcy, jest brak zabezpieczenia słupkami trawników – zdjęcie nr 1 (czerwone zaznaczenie). Z tego powodu nagminnie parkują na nich samochody. W tym rejonie nie ma dużo zieleni, więc mieszkańcy proszą o zabezpieczenie tego, co chociaż jest. Mieszkańcy podkreślają, że Straż Miejska nie chce już nawet przyjeżdżać do zgłoszeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem w tym rejonie.

5. W związku z powyższym stanem zieleni w tej okolicy, mieszkańcy pytają, czy w 2024 r. powstanie park kieszonkowy wraz z małą architekturą na końcu sięgacza ul. 3 Maja – dojazd do budynku nr 16, który to pomysł do realizacji został potwierdzony przez Miasto w maju 2023 r. i uzależniony od środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Jeśli środki na ten cel nie zostały zaplanowane na 2024 r., to proszę o podanie szacunkowych kosztów takiej realizacji.

6. Mieszkańcy proszą także o informację, czy zostaną wyznaczone dodatkowe miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych w związku z likwidacją takich miejsc z powodu budowy altanki na parkingu między budynkami nr 16 i 18 – zdjęcie nr 2 (zielone zaznaczenie).


Wnioski, ewentualne źródła finansowania: w związku z powyższym proszę o ustosunkowanie się do propozycji mieszkańców.


Załączniki: 2 zdjęcia poglądowe.


Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:


                                                                              
                                                                                                                              Andrzej Aleksandrowicz Dokumenty:
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 4 tygodnie temu (czwartek, 16 maja 2024, godzina 10:19)
 • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
 • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
 • Ilość wyświetleń: 336
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 04 czerwca 2024, godzina 09:55
 • Historia aktualizacji

 • 04 czerwca 2024, godzina 09:55 Aktualizacja dokumentu
  16 maja 2024, godzina 10:24 Aktualizacja dokumentu
  16 maja 2024, godzina 10:21 Aktualizacja dokumentu