Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2390 z dnia 30 listopada 2023r.
Wykonanie remontu ulicy Sierpeckiej

                                                                                                                                                       Płock, dn. 29.11.2023
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


                                                                                   INTERPELACJA


dot. wykonania remontu ulicy Sierpeckiej

W związku z informacjami udzielonymi przez Pana Konrada Kozłowskiego z Referatu Informacji Miejskiej UMP do mediów lokalnych dotyczących opracowania pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont ulicy Sierpeckiej do końca 2023 roku proszę o przedstawienie stanu faktycznego na dzień sporządzania odpowiedzi na interpelację. Czy dokumentacja zostanie wykonana oraz kiedy zaplanowano wykonanie remontu ulicy Sierpckiej. Nadmieniam, że stan techniczny tej ulicy jest w bardzo złym stanie, pozałamywana jezdnia oraz kruszący się asfalt. Ruch samochodowy jest bardzo duży, co zdecydowanie pogłębia dewastację tej drogi, a co za tym idzie względy bezpiecznego użytkowania.

– Informuję, że MZD do końca 2023 roku zaplanował opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. Sierpeckiej – przekazał nam Konrad Kozłowski z Referatu Informacji Miejskiej płockiego urzędu miasta. – Zostaną uzyskane wszelkie niezbędne zgody i decyzje administracyjne, umożliwiające wykonanie robót budowlanych remontu i przebudowy ulicy Sierpeckiej – wyjaśnił. /źródło Portal Petronews/                                                                                                                      Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 4 miesiące temu (piątek, 01 grudnia 2023, godzina 13:41)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 264
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 14 grudnia 2023, godzina 10:28
  • Historia aktualizacji

  • 14 grudnia 2023, godzina 10:28 Aktualizacja dokumentu
    01 grudnia 2023, godzina 13:41 Aktualizacja dokumentu