Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 1961 z dnia 06 lutego 2023r.
dot. złożenia przez Miasto Płock wniosku do Lasów Państwowych o utworzenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Pisencja


Artur Jaroszewski
Radny Miasta Płocka
Imię i nazwisko

                                                                                                                                                                         03.02.2023 r.
                                                                                                                                                     data złożenia interpelacji

                                                               I N T E R P E L A C J A
Przedmiot, temat interpelacji: dotyczy złożenia przez Miasto Płock wniosku do Lasów Państwowych o utworzenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Pisencja.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi w dniu 24 stycznia 2023 roku wyłożyła do publicznego wglądu „Założenia do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Płock na lata 2025-2034”. W terminie 21 dni od daty wyłożenia dokumentu można składać do niego uwagi oraz wnioski.
W związku z powyższym i w nawiązaniu do moich wcześniejszych interpelacji dotyczących Jaru Pisencja, proszę o oficjalne wystąpienie Prezydenta Miasta Płocka do Lasów Państwowych o objęcie tego terenu dodatkową formą ochrony. Najwłaściwszą formą ochrony dla Jaru Pisencja wydaje się zespół przyrodniczo-krajobrazowy (analogicznie jak istniejące już w Płocku ZP-K Jaru rzeki Brzeźnica oraz ZP-K Jaru rzeki Rosica).
Jednocześnie warto przeanalizować wyłożony przez Lasy Państwowe dokument również pod kątem innych obszarów leśnych na terenie Płocka.

Proszę jednocześnie o odpowiedź na pytania:
- Czy na przestrzeni ostatniego roku przedstawiciele Urzędu Miasta Płocka prowadzili jakieś rozmowy lub korespondencję z Lasami Państwowymi w temacie Jaru Pisencja lub innych cennych przyrodniczo terenów w granicach administracyjnych naszego miasta? Jeśli tak – czym skutkowały te rozmowy lub korespondencja?

Uzasadnienie interpelacji:
Zadrzewiony obszar Jaru Pisencja to jeden z najpiękniejszych terenów leśnych w Płocku. Zajmuje ponad 10 ha. Dnem Jaru płynie rzeczka Gulczewka z licznymi meandrującymi zakolami i małymi wodospadami. Jar Pisencja zawiera bogactwo fauny i flory. Warto objąć je dodatkową ochroną prawną.

Załączniki:
Ogłoszenie prasowe dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu „Założeń do PUL dla Nadleśnictwa Płock na lata 2025-2034”.

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:
Wcześniejsze interpelacje dotyczące Jaru Pisencja.                                                                                                                                 Artur Jaroszewski
                                                                                                                                            podpisDokumenty:
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 miesiąc temu (wtorek, 07 lutego 2023, godzina 11:58)
 • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
 • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
 • Ilość wyświetleń: 242
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 21 lutego 2023, godzina 08:40
 • Historia aktualizacji

 • 21 lutego 2023, godzina 08:40 Aktualizacja dokumentu
  07 lutego 2023, godzina 12:08 Aktualizacja dokumentu
  07 lutego 2023, godzina 12:01 Aktualizacja dokumentu