Barbara Smardzewska – Czmiel / 2005-11-29 / 1589
Proszę o informację, kiedy zostanie wykonany remont nawierzchni ul. Gałczyńskiego od ronda im. Grabskich do ul.Słowackiego.

Interpelacja 1589

Barbara Smardzewska-Czmiel

23.11.2005

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Proszę o informację, kiedy zostanie wykonany remont nawierzchni ul. Gałczyńskiego od ronda im. Grabskich do ul.Słowackiego.
Wnoszę jednocześnie o rozszerzenie remontu nawierzchni tej ulicy od ronda im. Grabskich do ronda przy markecie Kaufland.

Uzasadnienie interpelacji: Wymienione odcinki ulicy wymagają gruntownej wymiany asfaltu po iwleu latach intensywnej eksploatacji.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki: -

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Barbara Smardzewska-Czmiel

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 01 grudnia 2005, godzina 13:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 061
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji