Zenon Sylwester Wiśniewski / 2003-05-08
W sprawie uciążliwej dla mieszkańców, długiej realizacji Dobrzyńskiej wraz z drugą nitką te ulicy.

Zenon Sylwester WiśniewskiPłock, 08.05.2003 r.I N T E R P E L A C J ATemat: W sprawie uciążliwej dla mieszkańców, długiej realizacji Dobrzyńskiej wraz z drugą nitką te ulicy. Uzasadnienie:
Inwestycja ta jest mi szczególnie bliska ze względu realizację mojej koncepcji budowy ronda (zamiast sygnalizacji świetlnej) oraz mojego autorskiego pomysłu budowy drugiej nitki ulicy Dobrzyńskiej. Uważałem, że jest to jedno z najciekawszych zadań z programu usprawnienia ruchu drogowego. Niestety stało się inaczej, a winę za to ponosi poprzedni zarząd miasta. Inwestycję przerwano w roku ubiegłym . Powodem tak długiej przerwy w pracach drogowych był zbyt zły wybór firmy Dromost przez inwestora, którym były poprzednie władze miasta.
Dlaczego tak się stało, przedstawię to w kilku punktach:
- firma Dromost złożył ofertę cenową droższą i ...wygrała przetarg
- przystępując do przetargu złożyła nieprawdziwe dokumenty, (prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie fałszowania zaświadczeń z ZUS i Urzędu Skarbowego)
- zatrudniła podwykonawców do robót drogowych z którymi nie rozliczyła się do dziś
- o braku płatności pracownikom firmy Dromost przez zarząd tej firmy informowałem prezydenta Hetkowskiego oraz zarząd – nie reagowali, choć gmina Płock była mniejszościowym udziałowcem tej firmy. Gdy pytałem czy ta nie jest zagrożona, odpowiadano mi że nie ma zagrożeń i inwestycja będzie zakończona w terminie.
Miała to być inwestycja szybka i usprawniająca ruch w mieście. Gmina Płock na jej realizację zaciągnęła kredyt. Który musi spłacać wraz z odsetkami . Zamiast udrożnić miasto, utrudnia ona tak długo ruch pieszym i kierowcom. Najbardziej jednak długa realizacja tej inwestycji dokucza osobom zamieszkałym przy ulicy Dobrzyńskiej. Mieszkańcy mający swoje domy nie mogą do nich dojechać. Inni mieszkańcy tej ulicy prowadzą działalność gospodarczą . Ich straty finansowe są ogromne, spowodowane brakiem dojazdu i dojścia do ich sklepów. Kto zrekompensuje ich utracone wpływy z handlu?
Pytanie: Wnioskuję do prezydenta w następujących sprawach:
1. by wybudować mieszkańcom gospodarstw domowych mieszczących się przy ulicy Dobrzyńskiej wjazdów oraz chodników wprowadzających bezpośrednio do ich posesji.
2. by inwestycja była prowadzona również w dni wolne od pracy, co pozwoli zakończyć szybko spóźnioną inwestycję.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 13:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 466
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji