Wioletta Maria Kulpa / 2016-08-09 / 1173
Wprowadzenie płatnej strefy parkowania w Płocku

Płock, dn. 9.08.2016


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


INTERPELACJA


dot. wprowadzania płatnej strefy parkowania w Płocku

Wielokrotnie podnosiłam fakt braku zasadności wprowadzania płatnej strefy parkowania w mieście Płocku, co w konsekwencji wpłynie negatywnie na rozwój naszego miasta, szczególnie w odniesieniu do płockich kupców i przedsiębiorców. Jednak wiele telefonów, mailu, które odbieram w ostatnich dniach skłania mnie do przedłożenia zmian, które nie zostały do końca przemyślane przez autorów tego projektu.
1. Brak możliwości wykupienia abonamentu przez osoby zamieszkujące na terenie SPP. Zgodnie § 18. Ust. 1 Regulaminu uprawnienie do wykupienia abonamentu posiada osoba zameldowana na terenie SPP z zastrzeżeniem § 16 ust. 3, na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 m-cy, będąca właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu samochodowego. Tymczasem jest wiele osób, które mają akt notarialny na mieszkania np. przy ul. Kwiatka, zameldowane są w innym miejscu, ale zamieszkują w lokalu na który mają akt notarialny. Tymczasem w Regulaminie znalazło się odniesienie do zameldowania stałego lub tymczasowego, co w mojej ocenie jest mylne, nawet podatek śmieciowy odnosi się do osób zamieszkujących, a nie zameldowanych. Osoby zameldowane wcale mogą nie zamieszkiwać pod wskazanym adresem. Proszę w związku z tym o zmianę powyższego zapisu i dopisanie osób zamieszkujących, bądź o wykreślenie osób zameldowanych i wpisanie osób zamieszkujących na terenie SPP.
2. Nieprzemyślane wyznaczenie miejsc postojowych (narysowanych linii) na terenie Starego Rynku od strony budynku Stary Rynek 27. Od strony ul. Małachowskiego był dostępny przejazd wzdłuż parkingu Stary Rynek należący do s-ki ARS – dojazd do lokali mieszczących się przy Starym Rynku numery nieparzyste.  Tymczasem namalowano linie dla 2 samochodów blokując jakikolwiek przejazd. Te dwa miejsca parkingowe mogłyby być wyrysowane wzdłuż ul. Stary Rynek, tak jak pozostałe, a przejazd powinien zostać otwarty. Taka blokada może spowodować brak możliwości szybkiego dojazdu karetki, czy dużego wozu Straży Pożarnej. Ponadto właściciele lokali nie mają zgody na dowóz towaru od ul. Synagogalnej i w tej chwili są odcięci od możliwości dojazdu zaopatrzenia. 

/-/ Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (wtorek, 09 sierpnia 2016, godzina 12:28)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 139
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji