Piotr Kubera / 2019-10-24 / 663
Montaż progów zwalniających w ulicy Korczaka oraz Żyznej

Piotr Kubera
Imię i nazwisko


24.10.2019
data złożenia interpelacji


I N T E R P E L A C J APrzedmiot, temat interpelacji: montaż progów zwalniających w ulicy Korczaka oraz Żyznej

Proszę o udzielenie informacji w przedmiocie budowy progów zwalniających:
1) w ulicy Korczaka na wysokości Szkoły Podstawowej 20 oraz na łuku w okolicach wlotu ul. Mazowieckiej oraz ul. Gmury. Uzasadnieniem jest bezpieczeństwo. Na powyższym odcinku mają miejsce liczne wypadki skutkiem czego są zniszczenia ogrodzeń okolicznych działek, słupów oświetleniowych czy skrzynek elektrycznych,
2) w ulicy Żyznej w okolicach przystanku autobusowego przy wlocie ulicy Boryszewskiej. Prosty odcinek drogi powoduje dużą prędkość pojazdów. Przy dużym natężeniu ruchu przejście ulicy Żyznej do przystanku staje się niebezpieczne zwłaszcza dla dzieci jadących do szkoły.
Proszę również o rozważenie montażu podświetlenia przejścia dla pieszych zlokalizowanego w tym rejonie.
   
Uzasadnienie interpelacji: interwencje i wnioski mieszkańców

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: budżet miasta

Załączniki: ........................................................................................................................................... ..................................................................................
........................................................................................................................

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
......................................................................................................................../-/ Piotr Kubera

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (piątek, 25 października 2019, godzina 11:38)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 695 671
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji