Wioletta Maria Kulpa / 2016-05-31 / 1093
Powołanie kolejnych doradców prezydenta miasta Płocka

Płock, dn. 30.05.2016


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta PłockaINTERPELACJA


dot. powołania kolejnych doradców prezydenta miasta Płocka


W ostatnim czasie pojawiła się informacja o powołaniu kolejnych doradców przez prezydenta miasta Płocka, m.in. byłego wojewody mazowieckiego p. Jacka Kozłowskiego w zakresie bezpieczeństwa, szczególnie zapobiegania powodziom. Proszę o przedstawienie informacji o ilości obecnych doradców prezydenta wraz z wykazem odpowiedzialności, a także wynagrodzeniem z podaniem nazwisk. Pan J. Kozłowski w wywiadzie dla jednej z płockich gazet udzielił informacji, iż za 2 dni pracy w tygodniu otrzymuje wynagrodzenie ok. 3.340 zł (2.000 netto).
Ponadto proszę również o ujęcie w zakresie wydatków na zatrudnianie doradców, czy ponoszone są dodatkowe koszty m.in. delegacje za dojazdy na trasie Warszawa-Płock-Warszawa lub inne wyjazdy związane z wykonywaniem pracy z miejsca zamieszkania, a także inne wydatki przewidziane w umowach zawartych z pracownikami. W związku z zatrudnieniem doradcy w zakresie zapobiegania powodziom proszę o udzielenie informacji, czym zajmuje się doradca w okresach, kiedy nie ma zagrożenia powodziowego, jakie prowadzi działania, opracowuje koncepcje.

Uzasadnienie

Wiele, szczególnie na posiedzeniach komisji rewizyjnej rozmawialiśmy z sekretarzem miasta Płocka p. K. Krakowskim na temat znacznego zwiększenia ilości pracowników w Urzędzie Miasta Płocka na stanowiskach nieurzędniczych (ponad 100 osób). W miesiącu marcu br. sekretarz udzielił informacji o zmniejszeniu do ok. 70 etatów, a także ograniczeniu ilości zatrudnionych doradców prezydenta do jednego.
W związku z pojawiającymi się kolejnymi informacjami o zatrudnieniu doradców prezydenta zasadne jest wyjaśnienie mieszkańcom Płocka tej ważnej sprawy z racji finansowania tych etatów ze środków budżetu miasta Płocka.

/-/ Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (środa, 01 czerwca 2016, godzina 09:44)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 375
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji