Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-07-30 / 350
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o poprawę jakości i zakresu (zasięgu) działania kamer online zainstalowanych na stronie internetowej Urzędu Miasta w sposób zabezpieczający realizację przez nie podstawowych funkcji tj. promocję miasta.

Interpelacja 350

Barbara Smardzewska-Czmiel
Imię i nazwisko

30.07.2007r.
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Proszę o poprawę jakości i zakresu (zasięgu) działania kamer online zainstalowanych na stronie internetowej Urzędu Miasta w sposób zabezpieczający realizację przez nie podstawowych funkcji tj. promocję miasta.

Uzasadnienie interpelacji: Ideą funkcjonowania tych urządzeń jest zainteresowanie naszym miastem potencjalnych turystów i osób, które chciałyby ewentualnie związać swoje życie z Płockiem. „Magnesem” i argumentem powinny być najciekawsze miejsca i obiekty promujące nasze miasto. Aktualnie działające kamery nie spełniają swej roli.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:-

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Barbara Smardzewska-Czmiel
podpis

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 01 sierpnia 2007, godzina 11:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 091
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji