Wioletta Maria Kulpa / 2015-09-07 / 613
Brak umieszczania informacji na BIP o wyjazdach zagranicznych finansowanych z budżetu miasta Płocka


Płock, dn. 7.09.2015


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta PłockaINTERPELACJA


Dotyczy ignorancji ze strony Prezydenta Miasta Płocka


Podczas Sesji Rady Miasta Płocka w dniu 30 czerwca 2015 roku w punkcie interpelacje i zapytania radnych złożyłam ustne zapytanie dotyczące braku umieszczania informacji na BIP o wyjazdach zagranicznych finansowanych z budżetu miasta Płocka.
Jeszcze w ubiegłym roku Płocczanie mieli informację w postaci Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka, w którym informowano o miejscu, terminie i składzie delegacji. Niestety, zgodnie z odpowiedzią udzieloną podczas sesji RMP Pan Prezydent Andrzej Nowakowski powiedział „nie ma żadnego obowiązku, ażeby BIP pokazywał informacje na temat wyjazdów – natomiast odpowiedź na interpelację będzie Pani Radnej udzielona – bo nie ma takiego obowiązku i byliśmy jednym z nielicznych miast, które taką informację podawały na BIP. Natomiast nie ma takiego obowiązku i w tym momencie w związku z tym, że nie ma takiego obowiązku, zrezygnowaliśmy z tego. .. Jak najbardziej wzorem wielu innych samorządów staramy się niepotrzebne informacje niekoniecznie publikować”.
Z zacytowanych słów Pana Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego wynika, iż wiedza mieszkańcom Płocka o wyjazdach zagranicznych finansowanych z budżetu miasta Płocka jest niepotrzebna. Nie wiem, z czego Pan Prezydent to wnioskuje, czy konsultował powyższą kwestię z mieszkańcami. W moim przekonaniu jest to ograniczenie dostępności mieszkańców Płocka do spraw związanych z wydatkowaniem środków z budżetu miasta.
Odpowiedź na powyższe zapytanie otrzymałam dopiero 11 sierpnia, więc po upływie 42 dni, co oczywiście jest złamaniem przepisów na podstawie których ma być udzielana odpowiedź radnym.
Wnioskuję o umieszczanie powyższych informacji na stronie BIP w formie Zarządzenia.

/-/ Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (wtorek, 08 września 2015, godzina 12:52)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 116
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji