Wioletta Maria Kulpa / 2016-11-25 / 1416
Pozbawienie środków finansowych Polskiego Związku Głuchych w Płocku

Płock, dn. 25.11.2016


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


INTERPELACJAdot. pozbawienia środków finansowych Polskiego Związku Głuchych w Płocku


Polski Związek Głuchych w Płocku działa od 66 lat skupiając w swoim gronie osoby głuche i niedosłyszące. Około 10 lat temu Związek został pozbawiony wyremontowanej przez nich siedziby przy ul. Wroniej 3, którą ponownie przejęła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku z intencją powstania w tym miejscu hotelu.
Budynek do dnia dzisiejszego nie został zagospodarowany, niszczeje, a Polski Związek Głuchych znalazł swoje miejsce w budynku przy ul. 3 Maja. Zawarta umowa najmu i ponoszone z tego tytułu opłaty są dość krzywdzące, lokal nie ma zamontowanych osobnych liczników stanu poboru energii elektrycznej, więc opłaty są naliczane od 1 m2, co oczywiście przekłada się na wzrost kosztów utrzymania, opłaty miesięczne za energię elektryczną wahają się od 240 do 270 złotych.  Tymczasem z informacji uzyskanych od przedstawicieli Związku Głuchych dyżury pełnią w lokalu tylko dwa razy w tygodniu.
Dziś również otrzymałam informację, że Polski Związek Głuchych został pozbawiony dofinansowania ze strony Urzędu Miasta Płocka, w tym roku była to kwota roczna 9.000 złotych. Pozbawienie środków na działania tej organizacji stawia pod znakiem zapytania dalszą działalność tej organizacji w naszym mieście, co uderza w środowisko osób głuchych i niedosłyszących.
Proszę w związku z tym o informację dlaczego nie przyznano jakichkolwiek środków finansowych na działalność Polskiego Związku Głuchych, który co roku był dofinansowywany w ramach otwartego konkursu ofert.
Jaki był budżet dla organizacji pozarządowych na poszczególne działania, tj. sport, kultura, pomoc społeczna i inne otwarte konkursy w latach 2014-2016 oraz zaplanowane na 2017. Organizacje pozarządowe informują, że ze strony Urzędu Miasta Płocka nie otrzymanie dofinansowania tłumaczone jest brakiem środków finansowych w budżecie. Czy w takim razie stan finansów miasta jest tak zły, że nie możemy wspierać od lat działających organizacji, szczególnie że dotyczy to osób niepełnosprawnych, którym winni jesteśmy pomoc.

 

/-/ Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (poniedziałek, 28 listopada 2016, godzina 14:43)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 039
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji