Artur Robert Jaroszewski, Tomasz Maliszewski / 2019-10-23 / 661
Budowa nowego parku przy ul. Braci Jeziorowskich na Osiedlu Międzytorze w Płocku

Artur Jaroszewski
Tomasz Maliszewski


23.10.2019r.
data złożenia interpelacji


I N T E R P E L A C J APrzedmiot, temat interpelacji: dot. budowy nowego parku przy ul. Braci Jeziorowskich na Osiedlu Międzytorze w Płocku.

W związku z upływem długiego czasu od momentu ogłoszenia przez Urząd Miasta pomysłu budowy nowego parku przy ulicy Braci Jeziorowskich na Osiedlu Międzytorze, prosimy o podanie stanu zaawansowania budowy parku. Prosimy o podanie aktualnego harmonogramu budowy parku z przewidywanym terminem oddania obiektu do użytkowania. Prosimy również o podanie dotychczasowych czynności, wykonanych w celu powstania parku wraz z terminami konkretnych działań.

Uzasadnienie interpelacji:
Od podjęcia decyzji o budowie parku przy ul. Braci Jeziorowskich upłynęło dużo czasu. Mieszkańcy, zwłaszcza z Osiedla Międzytorze, dopytują: „Kiedy obiecany park powstanie?” Płock ma mało terenów zielonych, zwłaszcza parków. Mamy w mieście specyficzne problemy dotyczące czystości powietrza. Na niektóre z nich (emisje przemysłowe) nie mamy wpływu. Ale pewne działania (np. te dotyczące zieleni miejskiej) leżą w gestii Urzędu Miasta i należy je realizować. Każdy nowy park lub skwer poprawi jakość powietrza, a co za tym idzie – komfort życia mieszkańców.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: .....................................................

Załączniki:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………./-/ Artur Jaroszewski
/-/ Tomasz Maliszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (środa, 23 października 2019, godzina 12:20)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 695 661
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 23 października 2019, godzina 12:21
  • Historia aktualizacji

  • 23 października 2019, godzina 12:21 Aktualizacja danych