Barbara Smardzewska – Czmiel / 2003-05-21
Proszę o udrożnienie i oczyszczenie rowu melioracyjnego usytuowanego równolegle do ulicy Góry.

Barbara Smardzewska – Czmiel 21.05.2003
   I N T E R P E L A C J APrzedmiot, temat  interpelacji: Proszę o udrożnienie i oczyszczenie rowu melioracyjnego usytuowanego równolegle do ulicy Góry.
Uzasadnienie interpelacji: Obecny stan w/ w rowu powoduje, iż rów ten nie spełnia swej roli zbiornika odwadniającego. Próby oczyszczenia rowu podejmowane były kilka lat temu i nie zostały sfinalizowane.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania:     budżet miasta.Załączniki:         -Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:        -

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 13:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 670
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji