Wioletta Maria Kulpa / 2015-02-24 / 229
Szkolenia dla prezesów płockich spółek

 

Płock, dn. 23.02.2015Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


INTERPELACJA


Dotyczy szkolenia dla prezesów płockich spółek

W związku z ukazaniem się informacji w ubiegłym tygodniu na stronie Portalu Płock artykułu pt. „Tajemnicze szkolenie dla prezesów spółek” proszę o udzielenie wyjaśnień.
1.W jakim terminie odbywało się to szkolenie?
2.Gdzie było przeprowadzone szkolenie?
3.Jaka była ilość uczestników szkolenia?
4.Kto (imiennie) uczestniczył w szkoleniu?
5.Jaki był koszt zakwaterowania (doby hotelowej) oraz w oddzielnej pozycji ile wyniosły koszty wyżywienia lub inne koszty związane z jego organizacją?
6.Proszę wymienić prelegentów podczas szkolenia, a także zakres tematyczny poszczególnych wykładów?
7.Czy były dodatkowe koszty związane z transportem uczestników na szkolenie?
8.Kto był organizatorem szkolenia?
9.Proszę podać wysokość honorarium organizatora – spółki CIFAL, a także poszczególnych prelegentów?

Niezrozumiałe jest stwierdzenie Prezesa Spółki CIFAL- Krzysztofa Buczkowskiego, jednocześnie skarbnika zarządu płockiej PO, który stwierdza, że „przedsięwzięcie zostało przygotowane i zorganizowane w ramach prowadzonej przez spółkę działalności komercyjnej, zatem jego szczegóły objęte są tajemnicą handlową i zapisami ustawy o ochronie danych osobowych”.
Prezes Spółki CIFAL wynagradzany jest z pieniędzy publicznych, dla podkreślenia zasługuje fakt, iż w budżecie 2015 roku przeznaczyliśmy 500.000 złotych na pokrycie straty poniesionej w 2014 roku. Spółka Cifal jest w pełni utrzymywana ze środków budżetu miasta Płocka, czyli środków finansowych należących do mieszkańców, w związku z powyższym przy takim zachowaniu i wypowiedziach Pana Prezesa zachodzi wątpliwość, czy wydatki budżetu miasta i spółek są transparentne, czy też ukrywane pod płaszczykiem tajemnicy handlowej. Jeśli Prezes Spółki CIFAL zorganizowałby szkolenie dla Prezesów jednej z ważniejszych firm w naszym mieście – np.: PKN Orlen – zapewne nikt nie dopytywałby się o koszty i opłaty, jakie wniosła firma do spółki Cifal.
W tym przypadku zleceniodawcą była spółka miejska, a zleceniobiorcą były również spółki miejskie i inne osoby o których być może jeszcze nie wiemy. Dlatego tak ważne jest wyjaśnienie powyższej sprawy w trosce o finanse naszego miasta i przedstawienie tego szerokiej opinii publicznej.

 

/-/ Wioletta Kulpa

 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (czwartek, 26 lutego 2015, godzina 12:42)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 402
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji