Łukasz Maria Pietrzak, Małgorzata Struzik, Interpelacja Nr 2375 z dnia 23 listopada 2023r.
Montaż ekranów dźwiękochłonnych na ulicy Wyszogrodzkiej, w rejonie osiedla Zielony Jar

Radni Rady Miasta Płocka                                                                                                          Płock, dnia 23.11.2023
Łukasz Pietrzak
Małgorzata Struzik


                                                                        INTERPELACJADotyczy: montaż ekranów dźwiękochłonnych na ulicy Wyszogrodzkiej, w rejonie osiedla Zielony Jar.


    Mieszkańcy Zielonego Jaru zwrócili się do nas oraz do pozostałych Radnych Osiedla Zielony Jar o pomoc w sprawie montażu ekranów dźwiękochłonnych na ul. Wyszogrodzkiej, który miał być zrealizowany w latach 2019-2023, o czym mówi pismo z dnia 30.09.2015, znak: BIS-I.7011.10.5.2015AR. Natężenie ruchu w tym miejscu jest obecnie znacznie większe niż w przed 2020 rokiem, a mieszkańcy obserwują nie tylko zwiększony hałas, przekraczający normy, ale także znaczne ilości pyłu z klocków hamulcowych i opon.
    
    Korespondencję w tej sprawie mieszkańcy prowadzą z Urzędem Miasta od 2011 roku. Ostatnie z nich trafiło do Urzędu Miasta 03.11.2023r. Podpisało się pod nim ponad 50 mieszkańców ulic Batalionu „Zośka” oraz Bytnara. Czujemy się w obowiązku reprezentować tak liczną grupę w Urzędzie Miasta, zwłaszcza, że to właśnie z tego okręgu zostaliśmy wybrani do Rady Miasta oraz Rady Mieszkańców Osiedla.

    Trwające prace nad projektem i koncepcją rozbudowy ulicy Wyszogrodzkiej na wjeździe do Miasta wydają się być najlepszą okazją do uwzględnienia prośby mieszkańców i realizacji ekranów, które zdecydowanie poprawią ich jakość życia. Rozbudowa będzie wiązać się także ze zwiększoną przepustowością tego odcinka i wzrostem natężenia ruchu, a co za tym idzie, także poziomów hałasu. Wyrażamy szczerą nadzieję na pozytywne zakończenie tej sprawy oraz deklarujemy pełne wsparcie w zakresie konsultacji społecznych z mieszkańcami, którzy podpisali się pod korespondencją.                                                                                                                     Z wyrazami szacunku,
                                                                                                                           Łukasz Pietrzak
                                                                                                                         Małgorzata Struzik


 


Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 miesiące temu (poniedziałek, 27 listopada 2023, godzina 12:21)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 236
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 07 grudnia 2023, godzina 14:20
  • Historia aktualizacji

  • 07 grudnia 2023, godzina 14:20 Aktualizacja dokumentu
    27 listopada 2023, godzina 12:21 Aktualizacja dokumentu