Andrzej Nowakowski / 2007-02-27 / 80
Przedmiot, temat interpelacji: Dlaczego mieszkańcy miasta nie mają dostępu do protokołów pokontrolnych, które powinny być zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej?

Interpelacja 80

Andrzej Nowakowski

27.02.2007r.

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat interpelacji: Dlaczego mieszkańcy miasta nie mają dostępu do protokołów pokontrolnych, które powinny być zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej?

Uzasadnienie interpelacji:-

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:-

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-


/-/ Andrzej Nowakowski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 28 lutego 2007, godzina 14:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 841
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji