Wioletta Maria Kulpa / 2018-01-16 / 2125
dotyczy remontu ulicy Zbożowej

Płock, dn. 16.01.2018

Wioletta Kulpa 

Radna Rady Miasta Płocka

 

 

INTERPELACJA

dotyczy remontu ulicy Zbożowej

 

Na wniosek mieszkańców ulicy Zbożowej proszę o przedstawienie analizy i wyjaśnień uiszczania opłaty adiacenckiej. Mieszkańcy zostali obciążeni w związku z podwyższeniem wartości działek, jednak z informacji uzyskanych nie miejscu prawdopodobnie tylko 8 rodzin taką opłatę miało naliczonych. Proszę o przedstawienie szczegółowej informacji, czy wszyscy właściciele działek zostali nią obciążeni, czy tylko część, a jeśli doszło tylko do wybiórczego obciążenia opłatą adiacenckę, to proszę podać jaki był klucz i powody odstąpienia od jej naliczenia. 

Kolejny temat dotyczy miejsc parkingowych przy tej ulicy, czy jest możliwość postawienia znaku D-18, aby uregulować przeznaczenie tego terenu, jako parkingu.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 6 lat temu (czwartek, 18 stycznia 2018, godzina 10:45)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 695 827
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji