Wiesław Kossakowski / 2007-03-14 / 104
Przedmiot, temat interpelacji: plany budowy budynku mieszkalnego na ul.Piekarskiej.

Interpelacja 104

Wiesław Kossakowski

14.03.2007 r.
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: plany budowy budynku mieszkalnego na ul.Piekarskiej.

Uzasadnienie interpelacji: W związku z interwencją mieszkańców ul.Piekarskiej, którzy posiadają wstępne plany koncepcji zabudowy działki na skarpie wiślanej oraz publikacją w Gazecie Wyborczej na w/w temat proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1.Jaki wpływ na wybudowanie takiego obiektu może mieć na skarpę, jeżeli teraz nie zezwala się na przejazd ul.Piekarską nawet samochodom TAXI.
2.Jakie znaczenie – czy decydujące na budowę tego obiektu będą mieć: miejski konserwator zabytków i służby ochrony środowiska oraz architekt miasta.
3.Czy wynik ekonomiczny inwestora ma być kryterium wydawania zezwoleń na budowę.
4.Czy pod uwagę będzie brany głos mieszkańców ul. Piekarskiej, ale także Kurii Biskupiej – właściciel Fary.       

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:-

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -.

/-/ Wiesław Kossakowski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 14 marca 2007, godzina 14:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 839
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji