Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-07-19 / 345
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o kontrolę stanu technicznego i określenie terminu remontu Żłobka Miejskiego przy ul. Lachmana.

Interpelacja 345

Barbara Smardzewska – Czmiel
Imię i nazwisko

19.07.2007 r.
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Proszę o kontrolę stanu technicznego i określenie terminu remontu Żłobka Miejskiego przy ul. Lachmana.

Uzasadnienie interpelacji: Zdaniem rodziców dzieci uczęszczających do żłobka przy ul. Lachmana jest to jedna z najlepszych tego typu placówek w mieście. Świadczy o tym chociażby frekwencja – w jednej grupie jest od 25-30 dzieci przy bardzo nielicznej kadrze. Niestety budynek nieremontowany od ponad 20 lat jest w bardzo złym stanie technicznym, okna są pozabijane gwoździami, panuje upał i duchota szczególnie w letnie dni.      

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:

Załączniki:

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:

/-/ Barbara Smardzewska – Czmiel
podpis

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 23 lipca 2007, godzina 08:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 988
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji