Piotr Szpakowicz / 2007-03-22 / 118
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Obejście i Modrzewiowa na osiedlu Wyszogrodzka z rozważeniem zamiany narożnika działki nr ewid.1427 na bez umownie użytkowany przez właścicieli w/w działki teren będący własnością Gminy Płock. Proszę jednocześnie o wykonanie nawierzchni asfaltowej na płytach drogowych łączących ulicę Rzeczną z torami kolejowymi oraz ułożenie tam chodników (poprawa bezpieczeństwa dzieci przechodzących z osiedla do przystanku autobusowego przy ul. Wyszogrodzkiej) .

Interpelacja 118

Piotr Szpakowicz

22.03.2007 r.
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Proszę o poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Obejście i Modrzewiowa na osiedlu Wyszogrodzka z rozważeniem zamiany narożnika działki nr ewid.1427 na bez umownie użytkowany przez właścicieli w/w działki teren będący własnością Gminy Płock. Proszę jednocześnie o wykonanie nawierzchni asfaltowej na płytach drogowych łączących ulicę Rzeczną z torami kolejowymi oraz ułożenie tam chodników (poprawa bezpieczeństwa dzieci przechodzących z osiedla do przystanku autobusowego przy ul. Wyszogrodzkiej) .

Uzasadnienie interpelacji: Osiedle istnieje od 40 lat. Infrastruktura techniczna wykonywana była przy udziale mieszkańców. Od niedawna ulice Modrzewiowa i Rzeczna posiadają nawierzchnię asfaltową. Aktualnie budowana jest ulica Obejście.
Zmiana spornego narożnika działki i poszerzenie skrzyżowania znacznie poprawi bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i poruszających się tam pojazdów.
Sprawa pilna z powodu prowadzonych aktualnie robót drogowych na ulicy Obejście przylegającej do wyżej opisanego skrzyżowania.     


Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki:Mapa – szkic sytuacyjny.

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Piotr Szpakowicz

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 23 marca 2007, godzina 07:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 121
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji