Wioletta Maria Kulpa / 2016-11-21 / 1404
Budynek przy ul. Browarnej 2c i budynki przyległe

Płock, dn. 21.11.2016


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


INTERPELACJA


Dotyczy budynku przy ul. Browarnej 2c i budynków przyległych

Mieszkańcy ul. Browarnej 2c zwrócili się z interwencją dotyczącą ich zabudowań w kontekście działek miejskich znajdujących się na tyłach ich budynku i budynków przyległych. Wielokrotnie wnioskowali o dodzielenie tych niewielkich działek do ich nieruchomości oczywiście po uregulowaniu stosownych kwot. Stosowne wnioski do miejscowego planu zagospodarowania zostały przez mieszkańców składane w 2010 roku (działki 929, 928, 927). Niestety nie było zgody Urzędu Miasta Płocka. W obecnej sytuacji podejmowane są działania ze strony Urzędu Miasta Płocka, aby przeznaczyć działki do sprzedaży, jako jedną. Ponadto, czy miasto planuje sprzedać okoliczny park wraz z dworkiem?
W trakcie rozmowy zostało zasygnalizowanych kilka problemów:
1. Dlaczego do dnia dzisiejszego mieszkańcy nie zostali podłączeni do kanalizacji, skoro kanalizacja została doprowadzona do Z-du Dr. Oetker?
2. Dlaczego Urząd Miasta Płocka nie wyraził zgody na dodzielenie działek tłumacząc się terenem wpisanym do rejestru zabytków. Sprawa nie została do dnia dzisiejszego rozstrzygnięta, z tego co mi wiadomo do dnia dzisiejszego trwa postępowanie.
3. Pracownicy Urzędu Miasta Płocka wizytując na miejscu nieruchomości nanieśli przyszły podział działek mieszkańców z ul. Browarnej. Linia podziału znajduje się w odległości 5 cm od okien ich nieruchomości, a okap i rynny znajdowałyby się już nie na ich nieruchomościach. Jeśli sytuacja powyższa jest zastana, domy nie powstały 5, czy 10 lat temu, ale kilkadziesiąt, ktoś z Urzędu Miasta Płocka wyrażał zgodę na ich budowę, to jak można teraz kazać mieszkańcom rozbierać dach, burzyć taras. Proszę również o wytyczne w zakresie prawa budowlanego, czy ściana z oknem budynku mieszkalnego może być oddalona od granicy ogrodzenia sąsiada o 5 centymetrów?
4. Jak wygląda na dzień dzisiejszy stan przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu? Dlaczego wstrzymano realizację miejscowego planu dla tego terenu?
5. Czy ten teren został faktycznie wpisany do rejestru zabytków, skoro postępowanie zostało zawieszone?
6. Mieszkańcom nakazuje się rozebrać wszelkie budynki gospodarcze znajdujące się na tyłach budynków (działka miasta), które użytkowali na podstawie umowy opłacając stosowne kwoty wynikające z dzierżawy. Tymczasem możliwe jest zgodnie z opinią konserwatora miejskiego zabytków postawienie przed frontem budynku skrzyni o wymiarach 1,4 m wysokości i 1,4 m długości. Mieszkańcy używają do ogrzewania m.in. drewna (ogrzewanie kominkowe), więc w jaki sposób będą mogli zgromadzić opał na zimę, jeśli nie mają piwnic, a zgodę wydaje się jedynie na skrzynię otwieraną od góry, która pomieści ok. 2,7 m3. Zaznaczam, że budynki są niepodpiwniczone, brakuje terenu zieleni przydomowej, w związku z tym nie ma alternatywy na składowanie choćby opału lub innych rzeczy niezbędnych do gospodarowania nieruchomościami.
7. Od 1 sierpnia 2016 wystawiane są dla mieszkańców tytuły w związku z bezumownym korzystaniem z części nieruchomości, które do tej pory dzierżawili, a Urząd Miasta Płocka nie wyraził zgody na kontynuację umów. Jaki w związku z tym jest przeznaczenie działek dotychczas dzierżawionych przez mieszkańców, a także parku wraz z pałacem? Czy planowana jest sprzedaż tych nieruchomości i w jakim czasie? Mieszkańcy podkreślają, że od lat zainteresowany tymi terenami w dalszym ciągu jest Dr. Oetker. Jednak, czy sprzedaż działki w tym przypadku zakładowi produkcyjnemu, który ogrodzenie usytuuje 5 centymetrów od okien budynków mieszkalnych jest właściwe, nawet w kontekście dobrosąsiedzkich relacji, które nie ukrywajmy nie są najlepsze, jak dotychczas zauważamy.

Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (wtorek, 22 listopada 2016, godzina 10:57)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 219
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji