Teresa Kijek / 2019-10-25 / 666
Utwardzenie gruzem betonowym działki, która stanowi drogę dojazdową do posesji zlokalizowanych wokół placu zabaw – tzw. Plac Gromadzki

Teresa Kijek
Imię i nazwisko


24.10.2019 r.
data złożenia interpelacji


I N T E R P E L A C J APrzedmiot, temat interpelacji:  W związku z interwencją Mieszkańców proszę o utwardzenie gruzem betonowym działki, która stanowi drogę dojazdową do posesji zlokalizowanych wokół placu zabaw – tzw. Plac Gromadzki. Dotychczasowy stan nawierzchni ww. drogi skutecznie uniemożliwia dowóz opału, czy odbiór śmieci a przede wszystkim pojazdów ratujących życie czy mienie.

Uzasadnienie interpelacji: ...............................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: .....................................................
..........................................................................................................................
Załączniki: ..........................................................................................................................
........................................................................................................................

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
/-/ Teresa Kijek

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (poniedziałek, 28 października 2019, godzina 14:56)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 695 667
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji