Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 2368 z dnia 20 listopada 2023r.
Budowa docelowej infrastruktury ulic Podgórze i Liściasta

Artur Jaroszewski
Radny Miasta Płocka
Imię i nazwisko

                                                                                                                                                                          20.11.2023r.
                                                                                                                                                    data złożenia interpelacji

                                                                       I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat interpelacji: dotyczy budowy docelowej infrastruktury ulic Podgórze i Liściasta.

W nawiązaniu do wcześniejszych moich interpelacji dotyczących ulic Podgórze i Liściasta oraz w związku z aktualizacją listy rankingowej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg proszę o odpowiedź na następujące pytania:
- Czy od strony projektowej gmina Płock jest przygotowana do realizacji infrastruktury drogowej dot. ulic Podgórze i Liściasta?
- Jaki jest przewidywany szacunkowy koszt realizacji tego zadania?
- Kiedy możliwe jest podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków RFRD?
- Na jakie procentowo dofinansowanie możemy liczyć?
- W jakim czasie możliwa jest realizacja docelowej infrastruktury tych ulic?

Uzasadnienie interpelacji:  

Mieszkańcy budynków zlokalizowanych przy ulicach Podgórze i Liściasta od wielu lat składają do Urzędu Miasta pisemne prośby o wykonanie docelowej infrastruktury ich ulic. Obszar, na którym zlokalizowane są ulice Podgórze i Liściasta, posiada uchwalony przez Radę Miasta Płocka miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przy ulicach Podgórze i Liściasta zlokalizowanych jest kilkadziesiąt budynków mieszkalnych. Istniejące uzbrojenie przedmiotowych ulic to sieć wodociągowa, sieć energetyczna i (na części terenu) sieć kanalizacji sanitarnej. Oprócz docelowej nawierzchni jezdni i chodników brakuje m.in. częściowego uzbrojenia w kanalizację sanitarną, oświetlenia ulicznego oraz sieci kanalizacji deszczowej.
Miasto Płock przez wiele miesięcy czyniło starania o uzyskanie dofinansowania na realizację tej inwestycji. Na początku 2023 roku zadanie „Budowa drogi gminnej ul. Podgórze/Liściasta” zostało zgłoszone przez Płock w ramach konkursu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Niestety, płocki projekt znalazł się wówczas jedynie na liście rezerwowej. Kilka tygodni temu na stronie RFRD pojawiła się informacja o aktualizacji rankingu RFRD i przesunięcia „płockiego” projektu na listę podstawową z możliwością uzyskania dofinansowania.


                                                                                                                      Artur JaroszewskiDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 miesiące temu (wtorek, 21 listopada 2023, godzina 13:04)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 272
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 04 grudnia 2023, godzina 13:21
  • Historia aktualizacji

  • 04 grudnia 2023, godzina 13:21 Aktualizacja dokumentu
    21 listopada 2023, godzina 13:05 Aktualizacja dokumentu