Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1488 z dnia 18 października 2021r.
Przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Miasta

                                                                                                                                                  Płock, dn. 14.10.2021
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


                                                                                INTERPELACJA


dot. przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Miasta

Na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Płocka https://nowy.plock.eu/plan-stare-miasto/ można znaleźć informację o przystąpieniu do realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starego Miasta. Zaproponowany przez odpowiedzialne osoby za jego przygotowanie harmonogram zakończył się na dacie:
19.10.2020 – Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu mpzp oraz prognozy oddziaływania na środowisko – Treść zarządzenia / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2
W związku z tym, że mija już prawie rok od wydania Zarządzenia Prezydenta nr 1842/2020 z dnia 19 października 2020 w temacie rozpatrzenia uwag dla planu proszę o informację po pierwsze co stoi na przeszkodzie, aby plan przedłożyć Radzie Miasta do rozpatrzenia uwag i ostatecznego zatwierdzenia. Po drugie dlaczego Urząd Miasta Płocka, a ściślej prezydent zwleka z zakończeniem procedury dla tak ważnego i cennego obszaru naszego miasta.
                                                                                                                                  Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (poniedziałek, 18 października 2021, godzina 13:20)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 894
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 29 października 2021, godzina 11:23
  • Historia aktualizacji

  • 29 października 2021, godzina 11:23 Aktualizacja dokumentu
    18 października 2021, godzina 13:20 Aktualizacja dokumentu