Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2196 z dnia 24 maja 2023r.
Brak toalet i miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na płockim nabrzeżu wiślanym

                                                                                                                                                               Płock, 24.05.2023

Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


                                                                      INTERPELACJA


dotyczy braku toalet i miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na płockim nabrzeżu wiślanym


Mieszkańcy Płocka wielokrotnie podnoszą fakt, że po wybudowaniu – wyremontowaniu płockiego nabrzeża wiślanego nie zabezpieczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Napisałam w tej sprawie interpelację w lipcu 2019 roku prosząc o zwiększenie ilości miejsc parkingowych, a także o wytypowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych. Zgonie z treścią odpowiedzi poniżej:
– Łączna powierzchnia miejsc postojowych, które zrealizowane zostały w ramach inwestycji „Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego (…) Etap I” wynosi ok. 950 mkw. Drugie tyle miejsc parkingowych, zaprojektowanych zostało w ramach Etapu II inwestycji, tj. na odcinku od ul. Mostowej do terenu zabudowy Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Aktualnie, obok miejsc w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Rybaki, mieszkańcy korzystający z nowo powstałej infrastruktury nabrzeża mają również możliwość korzystania z istniejących miejsc parkingowych zlokalizowanych przy Amfiteatrze oraz na trasie w kierunku Zalewu „Sobótka” – wymienia urząd miasta.
Miasto planuje zwiększenie miejsc parkingowych w II etapie – zatem proszę o informację kiedy UMP planuje podjęcie działań związanych z kontynuacją tej inwestycji.
Na dziś proszę o wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, wiele osób dzwoni do mnie w tej sprawie, pisze na social mediach prosząc o interwencję w tym temacie. Podobne komentarze, czy też wpisy można znaleźć na portalach płockich mediów. Proszę o podjęcie działań w tym temacie, ponieważ fakt, że osoby znalazły się w trudnej sytuacji życiowej – ich niepełnosprawność, nie powinna wykluczać dostępności takich atrakcji turystycznych, które są skierowane w pierwszej kolejności do mieszkańców. To miasto Płock powinno przy każdej inwestycji myśleć o likwidacji barier architektonicznych i szerszej dostępności dla osób niepełnosprawnych, a nie wykluczać możliwość skorzystania z tej przestrzeni.
Jednocześnie podnoszę temat braku toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na nabrzeżu – wnoszę o jak najszybsze rozważenie możliwości modernizacji istniejących toalet. To jest również prośba płynąca od mieszkańców.                                                                                                                               /-/ Wioletta Kulpa


Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 miesięcy temu (czwartek, 25 maja 2023, godzina 13:29)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 452
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 09 czerwca 2023, godzina 12:07
  • Historia aktualizacji

  • 09 czerwca 2023, godzina 12:07 Aktualizacja dokumentu
    25 maja 2023, godzina 13:29 Aktualizacja dokumentu