Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2126 z dnia 14 kwietnia 2023r.
Wnioski na przyznanie mieszkań komunalnych i socjalnych w UMP

                                                                                                                                                           Płock, 13.04.2023
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka

                                                                     INTERPELACJA

Dotyczy wniosków na przyznanie mieszkań komunalnych i socjalnych w UMP

Urząd Miasta Płocka od kilku lat tworzy listę 100 wniosków dot. mieszkań komunalnych i odrębną na 100 wniosków na mieszkania socjalne na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców, które co roku są uaktualniane i otrzymywane punkty za poszczególne kryteria.
Proszę o przedstawienie listy 100 wnioskodawców w tych dwóch rodzajach mieszkań za lata 2022-2019 z odniesieniem kto z listy otrzymał decyzję na przyznanie lokalu.
Proszę o przedstawienie dostępnych lokali komunalnych i socjalnych – liczby w poszczególnych latach 2022-2019, które zostały przeznaczone dla mieszkańców – chodzi mi o ilość mieszkań przekwalifikowanych np. z lokalu komunalnego na socjalne, nowe budowane i inne oddane do użytku np. po zwolnieniu lokalu, rezygnacji lub wypowiedzeniu z powodu zaległości czynszowych. Jaką ogólną pulą lokali dysponował UMP przeznaczonych do wynajmu w latach 2019-2022.
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka w ramach przyznanych kompetencji może rozpatrywać wnioski o przyznanie lokali poza kolejnością, proszę o informację ile takich wniosków w poszczególnych latach było przedmiotem obrad Komisji, a ile zostało zakwalifikowanych pozytywnie do przyznania lokalu komunalnego lub socjalnego. W jakiej ilości dotyczyło to osób zupełnie spoza listy, a ile osób „przeskoczyło” z dalszej pozycji listy na pierwszą.
                                                                                                    Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (środa, 19 kwietnia 2023, godzina 11:09)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 450
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 02 maja 2023, godzina 13:05
  • Historia aktualizacji

  • 02 maja 2023, godzina 13:05 Aktualizacja dokumentu
    19 kwietnia 2023, godzina 11:10 Aktualizacja dokumentu