Daria Magdalena Domosławska / 2019-12-31 / 806
Wzmożenie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa rowerzystów, pieszych, kierowców oraz rozszerzenie tych działań o edukację skierowaną do użytkowników urządzeń transportu osobistego (UTO)

Radna Miasta Płocka:                                                                            30.12.2019 r.
Daria Magdalena Domosławska           


INTERPELACJAPrzedmiot, temat interpelacji :
Wzmożenie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa  rowerzystów, pieszych, kierowców oraz rozszerzenie tych działań o edukację skierowaną do użytkowników urządzeń transportu osobistego (UTO).


Uzasadnienie:


Prowadzona dotychczas edukacja oraz działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa rowerzystów, pieszych, kierowców jest skuteczna niemniej jednak nie powinna być zaprzestana. Uważam, że właśnie okres zimowy i wiosenny stanowi doskonały moment na wprowadzenie intensywnych działań edukacyjnych. Podczas spotkania Zespołu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym rowerowego) poruszyłam temat konieczności edukacji i prowadzenia działań prewencyjnych wobec użytkowników urządzeń transportu osobistego (hulajnogi elektryczne, mechaniczne, deskorolki, rolki itp.). Jak wynika z doniesień przekazanym przez media niebawem w Płocku pojawi się możliwość wypożyczania hulajnóg, co zapewne spowoduje wzmożony ruch na drogach rowerowych.
W związku z brakiem uregulowań prawnych dotyczących zasad korzystania z UTO proszę o informacje jakie działania zostaną podjęte aby zadbać o  bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, pieszych i użytkowników dróg rowerowych. Jakie działania informacyjne edukacyjne podejmie firma wprowadzająca do Płocka hulajnogi elektryczne. Jaki będzie udział tej firmy w poprawie bezpieczeństwa użytkowników UTO?               

Jestem użytkownikiem UTO i śledzę na bieżąco  doniesienia związane z regulacjami prawnymi . Wiem, że są duże szanse na to, że od nowego sezonu, czyli wiosny 2020 r., zaczną obowiązywać przepisy regulujące korzystanie z hulajnóg elektrycznych. Jednak do tego czasu jakie podjęte zostaną działania aby  m.in. zapobiegać porzucaniu hulajnóg w miejscach w których mogłyby stanowić zagrożenie dla innych użytkowników dróg rowerowych, chodników? Czy miasto  Płock może podjąć czynności zachęcające do takiego działania operatora hulajnóg elektrycznych?
    Kiedy zostaną podjęte decyzje o wprowadzeniu nowych znaków informacyjnych, ostrzegających na  drogach rowerowych, o których była mowa podczas spotkania Zespołu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. Zwolnij! Uwaga pieszy ! itp.)?
Załączniki: brak
Informacje o dotychczasowych próbach załatwienia sprawy:  brak        

 

                                                                                  Daria Domosławska            

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (wtorek, 31 grudnia 2019, godzina 15:16)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 695 272
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji