Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1794 z dnia 26 lipca 2022r.
Półkolonie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

Płock, 25 lipiec 2022 r.

Anna Derlukiewicz

Radna Rady Miasta Płocka
INTERPELACJA
Przedmiot, temat interpelacji: Półkolonie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.Uzasadnienie:

W imieniu rodziców oraz opiekunów dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości zorganizowania przez miasto w okresie ferii oraz wakacji bezpłatnych półkolonii dla dzieci z niepełnośprawnością, tak jak jest to czynione w innych miastach, np. w Krakowie.

Przez okres wakacji oraz ferii w różnych punktach miasta odbywałyby się zajęcia. Byłaby to atrakcyjna wakacyjna propozycja dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, a jednocześnie wymierna pomoc dla ich opiekunów.

W bezpłatnych półkoloniach, finansowanych przez miasto i realizowanych przez partnerów, mogłyby uczestniczyć dzieci i młodzież do 24. roku życia ze szkół podstawowych, szkół integracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych i szkół specjalnych, mieszkające i/lub uczęszczające do szkoły na terenie Płocka.

W tygodniowych lub dwutygodniowych turnusach uczestnicy półkolonii mogliby brać udział m.in. w zajęciach sportowych, edukacyjnych i plastycznych, dostosowanych do występujących niepełnosprawności.

Z tej formy wsparcia miasta zadowoleni byliby zarówno uczestnicy półkolonii, jak też ich rodzice i opiekunowie. Byłaby to dla nich realna pomoc i odciążenie w codziennej opiece nad dziećmi z niepełnosprawnościami.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą jak na wstępie.
                                                                                                                   Anna DerlukiewiczDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 4 miesiące temu (środa, 27 lipca 2022, godzina 12:58)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 328
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 09 sierpnia 2022, godzina 12:10
  • Historia aktualizacji

  • 09 sierpnia 2022, godzina 12:10 Aktualizacja dokumentu
    27 lipca 2022, godzina 12:59 Aktualizacja dokumentu