Wioletta Maria Kulpa / 2016-08-24 / 1204
Zaproszenie do podjęcia dyskusji i rozmów z dyrektorami placówek oświatowo-wychowawczych nt. występującego problemu wśród dzieci określanego, jako mutyzm wybiórczy

Płock, dn. 23.08.2016


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


InterpelacjaZaproszenie do podjęcia dyskusji i rozmów z dyrektorami placówek oświatowo-wychowawczych nt. występującego problemu wśród dzieci określanego, jako mutyzm wybiórczy

Z problemem mutyzmu wybiórczego spotkałam się w ostatnim czasie w związku z interwencją mieszkańców – rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli. Wielokrotnie twierdzi się, że dzieci przebywające w nowym otoczeniu, wśród nowych dzieci i wychowawców po pewnym czasie przyzwyczajają się, lub wyrastają z tego. Częste objawy mutyzmu wybiórczego, to nieśmiałość, lęk, izolacja, wycofanie, niechęć do zmiany, upór i zachowanie opozycyjno-buntownicze. Nikt nie określił do tej pory, jakie są konkretne przyczyny jego występowania, może mieć to podłoże genetyczne, efekt przeżytej traumy. Niestety wiele dzieci przeżywa w nowym środowisku mutyzm, który najczęściej objawia się brakiem chęci do rozmowy i wycofaniem w stosunku do swoich rówieśników, a mylony jest często z nieśmiałością. Często objawy występujące u tych dzieci, są lekceważone przez wychowawców. Dzieci powracając do domu są już komunikatywne, nie wzbudzają niepokoju wśród rodziców, ponieważ takie zachowanie w otoczeniu domowym, które znają i akceptują nie występuje.
Pomoc dzieciom z mutyzmem polega na ujawnieniu tego, co umieją i do czego są zdolne, a brak kontaktu werbalnego stanowi przeszkodę w realizowaniu ich potencjału.
Dlatego zwracam się z prośbą do Prezydenta Miasta Płocka o zorganizowanie spotkania z dyrektorami placówek oświatowo-wychowawczych, aby zwrócić uwagę na problem występującego mutyzmu wybiórczego wśród dzieci.
Doskonała byłaby w tym kierunku zorganizowana konferencja – warsztaty z udziałem specjalistów zajmujących się badaniem mutyzmu wśród dzieci, m.in. Panią Barbarą Ołdakowska-Żyłką terapeutką i założycielką Fundacji „Mówię”, działającej na rzecz dzieci dotkniętych tym zaburzeniem. Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę, że część pedagogów, wychowawców w naszych placówkach zetknęła się z tym problemem m.in. pracownicy przedszkola w Imielnicy, co byłoby doskonałym materiałem wyjściowym do dyskusji, jako forma przedstawienia swoich doświadczeń.

/-/ Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (środa, 24 sierpnia 2016, godzina 13:42)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 307
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji