Wioletta Maria Kulpa / 2016-11-25 / 1417
Wydatkowanie środków publicznych na przeprowadzenie szkolenia interpersonalnego dla kadry kierowniczej w Cierszewie

Płock, dn. 25.11.2016


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


Interpelacja


dot. wydatkowania środków publicznych na przeprowadzenie szkolenia interpersonalnego dla kadry kierowniczej w Cierszewie


Proszę o udzielenie informacji jaki był koszt szkolenia interpersonalnego przeprowadzonego dla kadry kierowniczej w Cierszewie.
Proszę o podanie ilości osób, które uczestniczyły w szkoleniu oraz jaki był koszt jednostkowy szkolenia dla każdego z pracowników.
Ponadto proszę o informację jaki był koszt imprezy zorganizowanej na koniec szkolenia.
Proszę również o wyjaśnienie, dlaczego tego typu szkolenie nie mogło odbyć się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, co znacznie obniżyłoby koszty dla budżetu miasta Płocka.
Czy pracownicy wnioskując o szkolenia zawodowe otrzymują dofinansowanie w pełnej wysokości, czy konieczna jest partycypacja pracownika w kosztach szkoleń?

Uzasadnienie

Urząd Miasta Płocka tłumaczy m.in. organizacjom pozarządowym, że nie otrzymają dofinansowania z uwagi na bark środków finansowych, w związku z tym konieczna jest analiza tego typu wydatków, aby stwierdzić, czy nie był to niecelowy lub zawyżony koszt wydatkowany z budżetu miasta Płocka.Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (poniedziałek, 28 listopada 2016, godzina 14:45)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 105
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji