Leszek Brzeski, Interpelacja Nr 2388 z dnia 30 listopada 2023r.
Palenie papierosów, a szczególnie e-papierosów przez młodzież

Leszek Brzeski
Imię i nazwisko
                                                                                                                                                                         30.11.2023 r.


                                                                           I N T E R P E L A C J APrzedmiot, temat interpelacji/ Palenie papierosów, a szczególnie e-papierosów przez młodzież

Uzasadnienie interpelacji

Z dużym niepokojem obserwuję, jak coraz więcej dzieci i młodzieży sięga po papierosy. Szczególnie niepokojące jest palenie e-papierosów, które młodzież uważa za bezpieczne, twierdząc, że to tylko „para wodna”. Otóż papierosy elektryczne, popularne elektryki, są równie niebezpieczne dla zdrowia człowieka, a szczególnie dla młodych organizmów – o czym informują prowadzone badania Światowej Organizacji Zdrowie (WHO),  Ministerstwa Zdrowia i innych instytucji zajmujących się ochroną zdrowia. Olejki używane do produkcji papierosów elektrycznych zawierają oprócz nikotyny, która jest związkiem psychoaktywnym i uzależniającym znaczną ilość trujących substancji chemicznych.
Rodzic oraz pracujący z młodzieżą nauczyciel nie mają problemu aby wyczuć, które dziecko pali zwykłe papierosy. Niestety, z e-papierosami jest dużo trudniej, nie wydzielają specyficznego tytoniowego zapachu i nie wyglądają jak papierosy.
Producenci olejków komponują całą gamę zapachów, aby ukryć właściwe cechy papierosa i  przez przyjemny zapach zachęcać do spróbowania. Dlatego tak trudno walczyć z paleniem e-papierosów przez uczniów.
Z badań wynika, że poziom wiedzy młodzieży w zakresie szkodliwych następstw palenia papierosów, a szczególnie e-papierosów jest bardzo niski.
Brakuje elementarnej edukacji w szkołach i trzeba to zmienić. Ponadto dostępność e-papierosów jest powszechna, a prawo zakazujące sprzedaży papierosów nieletnim nie jest przestrzegane.
Myślę, że tylko zakrojona na szeroką skalę akcja informująca  o negatywnych skutkach palenia e-papierosów, może wpłynąć  na świadomość młodzieży i spowolnić rozszerzanie się tego „modnego”, ale bardzo zgubnego nałogu.
Proponuję powołać zespół, który opracuje metody i formy działania. Maże on działać w ramach Płockiego Stołu Edukacyjnego, który przecież powołany po to, aby reagować na problemy dotyczące placówek oświatowych w skali całego miasta.  
Warto zaangażować do współpracy rodziców, nauczycieli, lekarzy i instytucje odpowiedzialne za zdrowie młodego pokolenia.                                                                                                                                                                                Leszek Brzeski
                                                                                                       Radny Rady Miasta Płocka

Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 miesiące temu (piątek, 01 grudnia 2023, godzina 13:36)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 242
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 14 grudnia 2023, godzina 10:39
  • Historia aktualizacji

  • 14 grudnia 2023, godzina 10:39 Aktualizacja dokumentu
    01 grudnia 2023, godzina 13:37 Aktualizacja dokumentu