Artur Jaroszewski / 2006-12-18 / 4
Przedmiot, temat interpelacji: Stan przygotowań do realizacji budowy ulic Prostej, Kątowej, Sielskiej, Chmielnej, Poziomkowej, Skrajnej, Czereśniowej, Jabłoni, Porzeczkowej, Śliwowej, Orzechowej (II etap) i Brzoskwiniowej.

Interpelacja 4

Artur Jaroszewski

18. 12. 2006

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat interpelacji: Stan przygotowań do realizacji budowy ulic Prostej, Kątowej, Sielskiej, Chmielnej, Poziomkowej, Skrajnej, Czereśniowej, Jabłoni, Porzeczkowej, Śliwowej, Orzechowej (II etap) i Brzoskwiniowej.
Proszę o podanie planowanego harmonogramu budowy poszczególnych ulic, zawierającego opis zaawansowania prac inwestycyjnych na dzień dzisiejszy oraz przewidywane dalsze kroki, w rozbiciu na następujące elementy: projekt techniczny, ogłoszenie przetargu, rozpoczęcie prac budowlanych, zakończenie prac budowlanych.

Uzasadnienie interpelacji: Budowa przedmiotowych ulic widnieje w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Aktualny stan techniczny większości z nich urąga mieniu ulic miejskich. Sprecyzowanie przewidywanego czasu realizacji inwestycji pomoże mieszkańcom tych ulic na wykrzesanie kolejnych pokładów wytrwałości, zwłaszcza gdy ulice te przypominają "błotniste aleje".

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:  Budżet Miasta Płocka.

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji-

/-/ Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (wtorek, 19 grudnia 2006, godzina 10:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 641
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji