Wioletta Kulpa , Interpelacja Nr 1342 z dnia 19 kwietnia 2021r.
Umowy, zlecenia udzielane przez Urząd Miasta Płocka, jednostki podległe i spółki miejskie Firmie Remontex

                                                                                                                                                   Płock, dn. 16.04.2021
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


                                                                            INTERPELACJA


dot. umów, zleceń udzielanych przez Urząd Miasta Płocka, jednostki podległe i spółki miejskie Firmie Remontex

W związku z docierającymi do mnie skargami ze strony mieszkańców, dotyczące braku rozliczeń z podwykonawcami przez Firmę Remontex proszę o informację, czy miasto Płock w okresie ostatnich 10 lat podejmowało współpracę z tą firmą (umowy, zlecenie, z wolnej ręki).
Proszę o podanie zestawienia umów, zleceń realizowanych przez Urząd Miasta Płocka, jednostki budżetowe ora spółki miejskie w każdym roku oddzielnie, z podziałem na podmioty, które były stroną Firmy Remontex oraz kwoty brutto wynikające z podjętych zobowiązań.
Czy w ramach składanych zamówień przez jednostki budżetowe, miasto i s-ki były wpisywane klauzule realizowania części zamówienia przez podwykonawców oraz czy w ramach tych umów istniały wewnętrzne zapisy, że zlecający musi wyrazić zgodę na udział podwykonawcy w zleceniu.


                                                                                                                      /-/ Wioletta Kulpa


Dokumenty:
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 2 lata temu (wtorek, 20 kwietnia 2021, godzina 09:43)
 • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
 • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
 • Ilość wyświetleń: 1 528
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 06 maja 2021, godzina 10:44
 • Historia aktualizacji

 • 06 maja 2021, godzina 10:44 Aktualizacja dokumentu
  29 kwietnia 2021, godzina 09:14 Aktualizacja dokumentu
  20 kwietnia 2021, godzina 09:45 Aktualizacja dokumentu