Jerzy Seweryniak / 2005-01-25 / 1044
Do Pana Prezydenta Miasta Płocka i Zarządu. 1.Przestawienie słupów telefonicznych na ulicy Ciechomickiej. 2.Naprawa „wyrw” na ul. Łąckiej i Ciechomickiej oraz Góry wraz z poboczami.

Jerzy Seweryniak
nr 1044

Płock, dnia 25.01.2005 r. 

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Do Pana Prezydenta Miasta Płocka i Zarządu.
1.Przestawienie słupów telefonicznych na ulicy Ciechomickiej.
2.Naprawa „wyrw” na ul. Łąckiej i Ciechomickiej oraz Góry wraz z poboczami.

Uzasadnienie interpelacji:
1.Ponownie proszę Pana Prezydenta o zajęcie stanowiska w sprawie przestawienia słupów, które zagrażają bezpieczeństwu.
2.Naprawienie „wyrw” i poboczy na w/w ulicach poprawi bezpieczeństwo mieszkańców oraz przejeżdżających samochodów. 

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:-

Załączniki: -

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

 

/-/ Jerzy Seweryniak

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 28 stycznia 2005, godzina 10:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 881
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji