Tomasz Korga / 2007-01-19 / 22
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o rozpatrzenie możliwości przekształcenia Płockiej Orkiestry Symfonicznej w filharmonię i budowy dla niej siedziby i sali koncertowej spełniającej wymagania odpowiadające randze tej instytucji.

Interpelacja 22

Tomasz Korga

19.01.07

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Proszę o rozpatrzenie możliwości przekształcenia Płockiej Orkiestry Symfonicznej w filharmonię i budowy dla niej siedziby i sali koncertowej spełniającej wymagania odpowiadające randze tej instytucji.

Uzasadnienie interpelacji: -

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki: -

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Tomasz Korga

 

***

 

Płocka Orkiestra Symfoniczna od początku swojego istnienia (w tym roku obchodzi Jubileusz  30-lecia) nie posiada własnej bazy lokalowej. Obecnie na potrzeby administracji wynajmuje pomieszczenia przy ul. Bielskiej 9/11, natomiast na działalność koncertową wynajmuje salę koncertową oraz zaplecze magazynowe i garderoby w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Kolegialnej 23.

 Sala koncertowała była projektowana i budowana z przeznaczeniem dla potrzeb szkoły muzycznej, nie profesjonalnej orkiestry, czego dowodzi zbyt mała scena na której nie mieści się nawet podstawowy skład orkiestry symfonicznej. Wielkość (szerokość) sceny uniemożliwia właściwy rozwój orkiestry, zawęża w sposób znaczący ofertę repertuarową i nie pozwala na pełną prezentację walorów artystycznych  wykonywanych programów koncertowych. Z posiadanych informacji wynika, że nie jest możliwe powiększenie szerokości sceny ze względu na uwarunkowania techniczne, a  możliwa jest jedynie nieznaczna dobudowa jej przedniej części, która w tej sytuacji w żaden sposób nie rozwiązuje problemu.

 Płocka Orkiestra Symfoniczna nie może w sposób właściwy planować swojej działalności,  gdyż terminy zmuszona jest każdorazowo uzgadniać z właścicielem sali koncertowej, którym jest szkoła muzyczna (prowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Dodatkowo od ubiegłego roku w tym budynku mieści się także Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna (prowadzona przez gminę Płock). Sytuacja ta w sposób oczywisty rodzi sytuacje konfliktowe pomiędzy tymi instytucjami i już teraz ogranicza działalność koncertową orkiestry, gdyż swoje plany zmuszona jest podporządkować wymaganiom stawianym przez szkołę w kwestii wykorzystywania sali koncertowej, której jest dysponentem. Od kilku lat w sposób znaczący zwiększyło się zapotrzebowanie na koncerty orkiestry, a co za tym idzie także ich ilość, sale są  pełne publiczności, bilety na koncerty wyprzedawane są z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, co świadczy o rosnącym poziomie orkiestry i zapotrzebowaniu społecznym na na tego typu formę działalności kulturalnej. Sytuacja powyższa zaczyna być także dostrzegana przez odbiorców koncertów oraz goszczących w Płocku artystów, którzy zwracają coraz częściej uwagę na konieczność podjęcia działań w celu budowy w naszym mieście sali filharmonicznej, która odpowiadałaby randze prezentowanych koncertów oraz potrzeb odbiorców koncertów (wielkość i właściwe oświetlenie sceny, klimatyzacja, akustyka, zaplecze socjalne (szatnie, garderoby, toalety), infrastruktura zewnętrzna – dojazd  parkingi.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 23 stycznia 2007, godzina 08:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 309
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji