Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2102 z dnia 03 kwietnia 2023r.
Finansowanie fundacji i stowarzyszeń z Budżetu Miasta Płocka w 2022 roku

                                                                                                                                                          Płock, dn. 31.03.2023
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

                                                                              INTERPELACJA


dotyczy finansowania fundacji i stowarzyszeń z Budżetu Miasta Płocka w 2022 roku


Na podstawie par. 16 ust. 2-3 Statutu Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 roku przyjętego Uchwałą nr 864/LIII/2018, zmienionego Uchwałą nr 857/XLIX/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku składam interpelację ws. finansowania fundacji i stowarzyszeń z budżetu Miasta Płocka w 2022 roku.
W związku z medialnymi doniesieniami, iż w rożnych samorządach na terenie naszego kraju finansowane ze środków publicznych są kontrowersyjne inicjatywy społeczne oraz organizacje społeczne (stowarzyszenia, fundacje, projekty, itp.) proszę o przygotowanie pełnej listy wszystkich podmiotów, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta Płocka w 2022 roku. Proszę o przygotowanie zestawienia w formie tabeli uwzględniającej nazwę organizacji, nazwę zadania (np. projektu), rodzaju środków otrzymanych z budżetu miast (np. dotacja celowa) i wreszcie wysokości środków przeznaczonych z budżetu miasta Płocka.
Proszę nie ograniczać się w zestawieniu wyłącznie do organizowanych otwartych konkursów przez miasto o przyznanie dotacji. Wnioskuję w przypadku podmiotów, które otrzymały dotacje o przygotowanie informacji czy zrealizowały zaplanowane zadania lub zwróciły środki  nienależnie wydatkowane.
Proszę o uwzględnienie w zestawieniu wszystkich podmiotów społecznych – organizacji pozarządowych i fundacji, które otrzymały w jakikolwiek inny sposób poza otwartymi konkursami środki na działalność ich organizacji i realizowanych projektów.
                                                                                                                              Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (wtorek, 04 kwietnia 2023, godzina 12:40)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 840
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 19 kwietnia 2023, godzina 09:53
  • Historia aktualizacji

  • 19 kwietnia 2023, godzina 09:53 Aktualizacja dokumentu
    04 kwietnia 2023, godzina 12:41 Aktualizacja dokumentu