Wioletta Maria Kulpa / 2016-05-31 / 1095
Budowa ulicy Poziomkowej

Płock, dn. 30.05.2016


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta PłockaINTERPELACJA


dot. budowy ulicy Poziomkowej


Proszę o przedstawienie informacji w sprawie budowy ulicy Poziomkowej. Jaki była zakres robót, nazwa firmy, która wygrała przetarg na wykonanie, czy inwestycja została zakończona (odebrana), czy zostały naliczone kary dla wykonawcy za opóźnienie oddania inwestycji?

Uzasadnienie

W związku z brakiem oddania inwestycji budowy ulicy Poziomkowej w czasie na jaki została zawarta umowa, proszę o przedstawienie informacji, czy zostały naliczone kary dla wykonawcy, a także czy wykonawca je zapłaci, czy też uchyla się od ich uiszczenia. Jestem wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka, z racji pełnionej funkcji dbanie o finanse miasta jest bardzo istotne, w związku z tym proszę o przedstawienie powyższych informacji, które są niezbędne do wykonywania przeze mandatu radnej Rady Miasta Płocka.


/-/ Wiolatta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (wtorek, 31 maja 2016, godzina 14:59)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 265
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji