Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1797 z dnia 11 sierpnia 2022r.
Zlecenia ze strony UMP i jednostek podległych dla Agencji Eventowej RECON

Płock, dn. 9.08.2022

Wioletta Kulpa

Radna Rady Miasta Płocka

INTERPELACJA

Zleceń ze strony UMP i jednostek podległych dla Agencji Eventowej RECONW związku z pełnieniem mandatu radnej i zasiadaniem w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka wnioskuję w formie interpelacji o przedstawienie danych dotyczących dotychczasowej współpracy Urzędu Miasta Płocka, jednostek budżetowych i spółek miejskich z Agencją Eventową RECON.

Proszę o przedłożenie w formie tabeli informacji za okres 01.01.2020-30.06.2022 wszystkich zobowiązań wobec wspomnianej agencji w następującym porządku:

Data zawarcia umowy,

Przedmiot umowy (co jest przedmiotem realizacji usługi na rzecz UMP lub jednostek podległych w tym również s-k miejskich),

Kwota faktury brutto wraz z datą jej wystawienia,

Poszczególne pozycje z faktury za konkretną usługę, zakup wraz z kwotą jednostkową,

Na jakie wydarzenia – lista – była podejmowana współpraca z w/w agencją, czy było prowadzone postępowanie w trybie zapytania lub zakupowe.

Materiał będzie podlegał dalszej mojej analizie, a konieczność wnioskowania o w/w informacje stanowi podstawę do dalszego formułowania interpelacji lub wniosków podczas prac komisji i sesji, co wynika bezpośrednio z pełnionego mandatu radnej.


                                                                                                                                  Wioletta Kulpa


Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (środa, 17 sierpnia 2022, godzina 12:09)
  • Osoba publikująca: Magdalena Kania
  • Nadzór nad treścią: Magdalena Kania
  • Ilość wyświetleń: 1 050
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 26 sierpnia 2022, godzina 10:27
  • Historia aktualizacji

  • 26 sierpnia 2022, godzina 10:27 Aktualizacja dokumentu
    17 sierpnia 2022, godzina 12:10 Aktualizacja dokumentu