Andrzej Aleksandrowicz, Interpelacja Nr 11 z dnia 15 maja 2024r.
Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Pałacową a Trasą ks. Jerzego Popiełuszki

Andrzej Aleksandrowicz                                                                                                   15.05.2024 r.
Radny Miasta Płocka                                                                                                 data złożenia interpelacji

                                        

                                                                          I N T E R P E L A C J A


Przedmiot, temat interpelacji: budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Pałacową a Trasą ks. Jerzego Popiełuszki.


Uzasadnienie interpelacji: duże zaniepokojenie mieszkańców Płocka, miłośników przyrody i Jaru Małej Rosicy, wywołały informacje, które do nich dotarły o planach budowy łącznika drogowego przez Małą Rosicę. Plany podobno nie przewidują budowy przeprawy mostowej tylko wprowadzenie koryta Małej Rosicy pod ziemię w betonowych rurach, co zdaniem zainteresowanych mieszkańców doprowadzi do zaburzenia naturalnego biegu Małej Rosicy na tym odcinku. Nie jest celem zainteresowanych mieszkańców blokowanie rozwoju inwestycji drogowych w mieście, ale postulują aby przeprowadzać je także ze zwróceniem uwagi na potencjalnie negatywne koszty środowiskowe.


Wnioski, ewentualne źródła finansowania: w związku z powyższym proszę o przedstawienie (najważniejsze szczegóły) planów w powyższym temacie w kontekście zwłaszcza przekroczenia przez łącznik Małej Rosicy. W razie potwierdzenia się zgłaszanych przez mieszkańców informacji w tym temacie proszę o uzasadnienie wyboru takiego a nie innego rozwiązania technicznego zwłaszcza w kontekście oddziaływania rozwiązania na środowisko/Małą Rosicę. Jakie warianty techniczne były analizowane i jaki był koszt ich realizacji w przedmiotowym kontekście. Jakie były ryzyka środowiskowe z nimi związane? Dlaczego wybrano docelowy wariant, jeśli już wybrano?


Załączniki:


Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:

                                                                             

                                                                                                                              
                                                                                                                        Andrzej Aleksandrowicz
                                                                                                                              
Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 4 tygodnie temu (czwartek, 16 maja 2024, godzina 10:16)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 262
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 03 czerwca 2024, godzina 10:06
  • Historia aktualizacji

  • 03 czerwca 2024, godzina 10:06 Aktualizacja dokumentu
    16 maja 2024, godzina 10:17 Aktualizacja dokumentu