Artur Jaroszewski / 2007-11-14 / 490
Przedmiot, temat interpelacji: dot. nierównej nawierzchni nowego mostu.

Interpelacja 490

Artur Jaroszewski
Imię i nazwisko

14.11.2007r.
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: dot. nierównej nawierzchni nowego mostu.
W opinii wielu użytkowników mostu Solidarności nawierzchnia drogowa mostu jest bardzo nierówna. Zastrzeżenia budzi nie tylko chropowatość samej nawierzchni, jak i nierówne podłoże. Kto w imieniu Miasta Płocka dokonał odbioru technicznego przedmiotowej nawierzchni? Czy nie budziła ona zastrzeżeń odbierającego obiekt? Czy władze Miasta planują dalsze kroki w tym temacie? Jeśli tak- jakie?

Uzasadnienie interpelacji: Dbałość o finanse Miasta Płocka. Budowa Mostu Solidarności to jedna z najdroższych płockich inwestycji.


Wnioski, ewentualne źródła finansowania:-

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Artur Jaroszewski
podpis

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 15 listopada 2007, godzina 12:25)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 349
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji