Wioletta Maria Kulpa / 2015-02-09 / 183
Wyliczenie kosztów dzierżawy dla Spółki Inwestycje Miejskie

Płock, 6.02.2015Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


INTERPELACJA


dotyczy wyliczenia kosztów dzierżawy dla Spółki Inwestycje Miejskie


W odpowiedzi uzyskanej na moją interpelację w zakresie dzierżawy opłacanej przez miasto do Spółki Inwestycje Miejskie za oddane m.in. przedszkola proszę o informację, jaki zastosowano przelicznik (wzór) zwrotu kosztów.
Zgodnie z informacją dotyczącą jednej z oddanych inwestycji tj. przedszkola przy ul. Kochanowskiego koszt całego przedsięwzięcia to 8,8 mln złotych brutto, tymczasem po zsumowaniu wszystkich opłat dzierżawy, jakie miasto będzie uiszczać do spółki do 2027, wyniesie 17,7 mln złotych. To dwukrotnie wyższa kwota niż faktycznie poniesiony wydatek na realizację przedszkola.
Od momentu oddania przedszkola do końca okresu spłaty minie 13 lat, w związku z tym, jakie są części składowe kosztów naliczanych przez spółkę w każdym roku. Czyli np. koszty pośrednie – wynagrodzenia, koszty bezpośrednie – spłata obligacji itp.

 

/-/ Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (wtorek, 10 lutego 2015, godzina 10:52)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 762
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji