Andrzej Nowakowski / 2003-05-27
W poprzedniej kadencji Rady Miasta Płocka Zarząd Miasta sprzedał działkę u zbiegu ulic Piłsudskiego i Otolińskiej firmie Statoil Polska z przeznaczeniem pod działalność usługową. O zamiarze dokonania tej transakcji nie zostali poinformowani mieszkańcy ulicy Rozego, których działki przylegają do terenu Statoil. Ówczesne władze miasta nie licząc się z ich zdaniem postanowili mieszkańców tej ulicy przed faktem dokonanym.

Andrzej Nowakowski27.03.2003 r.
   I N T E R P E L A C J A
W poprzedniej kadencji Rady Miasta Płocka Zarząd Miasta sprzedał działkę u zbiegu ulic Piłsudskiego i Otolińskiej firmie Statoil Polska z przeznaczeniem pod działalność usługową. O zamiarze dokonania tej transakcji nie zostali poinformowani mieszkańcy ulicy Rozego, których działki przylegają do terenu Statoil. Ówczesne władze miasta nie licząc się z ich zdaniem postanowili mieszkańców tej ulicy przed faktem dokonanym.
Firma Statoil planuje zbudowanie na tej działce Stacji Paliw Płynnych, przeciwko czemu od samego początku protestują mieszkańcy ulicy Rozego, wskazując na bardzo liczne nieprawidłowości towarzyszące samej transkacji sprzedaży a także kolejnych błędów i nieprawidłowości związanych z warunkami zabudowy i zagospodarowania tego terenu .
Te sprawy kierowane są przez mieszkańców do odpowiednich Gremiów łącznie z Naczelnym Sądem Administracyjnym .
 Są jednak pewne obiektywne prawdy, których żaden sąd nie rozstrzygnie, a które wiążą się z tą sprawą . Mieszkańcy ulicy Rozego wskazują na uciążliwości związane z sąsiedztwem stacji benzynowej , które zmienią ich spokojne życie (są to osoby starsze) w koszmar. Mam to na myśli wzrost zanieczyszczenia spowodowany obecnością spalin samochodowych,  toksycznych oparów benzyny i ropy, wzrostem poziomu hałasu także niebezpieczeństwem związanym z jakąkolwiek katastrofą – ulica Rozego jest jednowylotowa.
Problemem jest również sama lokalizacja stacji benzynowej – skrzyżowanie Piłsudskiego – Otolińska jest jednym z najniebezpieczniejszych w Płocku – nie ma tam sygnalizacji świetlnej i nie ma tygodnia bez stłuczek i wypadków. Stacja benzynowa w pobliżu tego skrzyżowania tylko dodatkowo skomplikuje ten problem.
W kontekście tych faktów chciałbym zapytać, czy możliwa jest zmiana działki, na której planuje się budowę stacji paliw na inną działkę gruntu w mieście oraz czy można zaproponować firmie Statoil budowę innej inwestycji na tej działce?

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 13:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 856
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji