Daria Magdalena Domosławska, Interpelacja Nr 2337 z dnia 29 września 2023r.
Oświetlenie ścieżki biegowej nad Sobótką (od strony Wisły)

Radna Rady Miasta Płocka                                                                                                                   27.09.2023r.
Daria Domosławska

                                                                     INTERPELACJA

Przedmiot, temat interpelacji :
Oświetlenie ścieżki biegowej nad Sobótką (od strony Wisły).
Uzasadnienie:
Teren sportowo rekreacyjny nad Sobótką stał się miejscem uprawiania sportu i rekreacji ruchowej na powietrzu przez wielu płocczan i gości spoza Płocka. Treningi i spacery odbywają się o rożnych porach dnia. Jednak ze względu na częściowe oświetlenie ścieżki biegowej nad Sobótką ograniczona jest dostępność tego terenu.
Zwracam się z ponowną prośbą o montaż oświetlenia przy ścieżce biegowej na terenie Sobótki (od strony Wisły - odcinek 1600 m – około 42 latarnie) . Poprawi to bezpieczeństwo i zwiększy dostępność terenu w ciągu doby. Warto rozważyć montaż lamp solarnych/hybrydowych w miejscach w których nie będzie możliwe doprowadzenie energii elektrycznej.
Swoją pierwszą interpelację w powyższej sprawie składałam 17.04.2019, następnie wspólnie z aktywnymi sportowo mieszkańcami Płocka składaliśmy w kolejnych latach projekt do Budżetu Obywatelskiego. Niestety przy konkurencji projektów składanych i popieranych przez placówki oświatowe oraz instytucjonalnego mobilizowania uczniów do głosowania ciężko jest wygrać takim projektom. Tak stało się również w tym roku. Pomimo poparcia 405 głosów oświetlenie ścieżki biegowej nie zostało zakwalifikowane do realizacji.
Prośba biegaczy, spacerowiczów, osób uprawiających nordic walking złożona w interpelacji wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do roku 2030 r. Pozwoli na realizację kluczowego kierunku rozwoju jakim jest zdrowe społeczeństwo, a dokładnie pkt 1.3 Rozwój bazy sportowej dla rekreacji i sportu wyczynowego. Przyczyni się również do realizacji zadania: Harmonijna przestrzeń do życia a dokładnie 3.2 Rozwój miejsc rekreacji i wykorzystanie potencjału turystycznego.

    Wyprzedzając formułę odpowiedzi informującą mnie o braku środków finansowych, innych ważniejszych inwestycjach proszę o wsłuchanie się w wieloletnią prośbą aktywnych sportowo płocczan w różnym wieku i podjęcie konkretnych działań zmierzających do stworzenia warunków do bezpiecznego uprawiania sportu i rekreacji na najpiękniejszym, naturalnym terenie sportowym naszego Płocka. 
Brak
Informacje o dotychczasowych próbach załatwienia sprawy:
Brak                                                                                         
                                                                                                                                 Daria Domosławska                                                             Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 miesiące temu (poniedziałek, 02 października 2023, godzina 10:28)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 254
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 17 października 2023, godzina 14:36
  • Historia aktualizacji

  • 17 października 2023, godzina 14:36 Aktualizacja dokumentu
    02 października 2023, godzina 10:29 Aktualizacja dokumentu