Jacek Szubstarski / 2005-02-22 / 1097
W związku z uchwałą nr 260/XIV/03 w sprawie ustalenia wizji(misji) kierunku rozwoju i celów szczegółowych strategii zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka proszę o przedłożenie na jednej z najbliższych sesji:

Jacek Szubstarski
nr 1097

22.02.2005

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: W związku z uchwałą nr 260/XIV/03 w sprawie ustalenia wizji(misji) kierunku rozwoju i celów szczegółowych strategii zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka proszę o przedłożenie na jednej z najbliższych sesji:
1)Projektów wieloletnich programów rozwoju zgodnych ze strategią zrównoważonego rozwoju Miasta Płocka z określonymi priorytetami rozwoju.
2) Rocznego sprawozdania z realizacji strategii z oceną stopnia jej realizacji.
3)Informacji o działaniach zmierzających do rozwijania partnerstwa publiczno- gospodarczo- społecznego w ramach „ Forum dla Płocka.”

Uzasadnienie interpelacji: Realizacja uchwały Rady Miasta Płocka

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki: -

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/Jacek Szubstarski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 25 lutego 2005, godzina 08:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 436
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji